Obchodkári oslavovali Deň vďakyvzdania

Publikované: 27.11.2023 | Naposledy aktualizované 27.11.2023

Thanksgiving Day - Deň vďakyvzdania patrí medzi najobľúbenejšie severoamerické sviatky. Historicky ide o náboženské oslavy, ktoré sa spájajú s časom dožiniek. V súčasnosti v USA pripadá na štvrtý štvrtok v novembri. V Kanade na druhý pondelok v októbri, oslavuje sa v Grenade, v Libérii, na Svätej Lucii, ale v posledných rokoch aj na Obchodnej akadémii v Senici v odbore bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Historická, ale aj moderná podoba tohto sviatku boli zdrojom pre netradičné hodiny angličtiny a dejepisu s pomocou divadelného a dramatického umenia, ktoré je cestou rozvíjania estetického cítenia a sociálnych zručností žiakov. Podľa odborníkov na vzdelanie dramatizácia vytvára účastníkom zážitky, s ktorými následne počas reflexie pracujú. Situácie, ktoré prežívajú, sa im stávajú návodom, ako sa v podobných prípadoch zachovať aj v bežnom živote.

V kostýmoch vlastnej výroby prežívali príbeh prvého vďakyvzdania z roku 1621. „Pilgrims“ boli členovia v Anglicku prenasledovaného náboženského hnutia separatistických Puritánov. Hľadali v Amerike nový slobodný život. Bez pomoci miestnych Indiánov z kmeňa Wampanoag by v neznámom prostredí a krutej zime neprežili. Naučili Puritánov pestovať miestne plodiny, priniesli im jedlo a kožušiny. Treba zdôrazniť, že ich spolužitie bolo mierové a preto aj oslava prvej bohatej úrody bola veľkolepá. Pramene uvádzajú, že trvala tri dni. Pravdepodobne pozostávala z hydiny, kukurice, kaše, gaštanov, mäkkýšov a zveriny.

Tak ako je súčasným zvykom v USA, aj „obchodkári“ si pochutili na plnenej morke, brusnicovej omáčke a koláčoch. Hostine predchádzali scénky vytvorené a hrané v anglickom jazyku, spievanie gospelov v sprievode gitár, recitovanie a rozdávanie želaní. Aj takúto podobu môže mať zážitkové vyučovanie, ktoré je pre tínedžerov príťažlivé. Zážitkom nemusí byť len samotné predvedenie scénky či divadla, ale tiež napísanie scenára, nácvik rolí a tímová spolupráca pri samotnej realizácii.

Ak opomenieme komerčný charakter tohto sviatku, musíme zdôrazniť jeho humánny a na mnohých miestach USA aj charitatívny a dobročinný aspekt. Myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, slobody prejavu, priateľstva a mierového spolužitia ľudí rôznej rasy, orientácie, politického názoru a viery sú odkazom „Vďakyvzdania“ ktoré naša civilizácia pre svoje prežitie potrebuje.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW