Prednáška neurovedkyne z Cambridge

Publikované: 22.11.2023 | Naposledy aktualizované 22.11.2023

Počas Týždňa vedy a techniky každoročne organizujeme na Gymnáziu Vojtecha Mihálika sprievodné podujatia, ku ktorým patria aj vedecké prednášky.

Naše pozvanie tentokrát prijala MSc. Mphil. Silvia Hnátová, PhD., ktorá študovala na University of Cambridge v bakalárskom programe neurovedy, v rámci magisterských programov systémovú a vývinovú biológiu a doktorát obhájila z biochémie. Podieľala sa na objave proteínu so zatiaľ neopísanou úlohou pri demencii.

Pripravila si pre nás prednášku na tému: Výskum demencie a ako vypracovať stredoškolský projekt bez laboratória. Oboznámili sme sa s rôznymi typmi demencií, ich prejavmi a vplyvmi na kognitívne funkcie. Dr. Hnátová popísala zmeny, ku ktorým  dochádza v mozgu a možnosti ich detekcie, spomenula nádejné lieky pre liečbu týchto ochorení. V druhej časti nám prezentovala možnosti, ktoré majú študenti pri tvorbe projektov. Ponúkla našim študentom databázy článkov, ktoré sú zdrojmi množstiev dát, s ktorými sa dajú realizovať bioinformatické projekty. Našich študentov, vzhľadom na množstvo otázok, ktoré kládli, prednáška veľmi zaujala.

Dúfam, že sa nám aj vďaka tejto prednáške podarilo popularizovať vedu, prezentovať zaujímavé

poznatky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW