Projekt Nebojme sa robotiky

Publikované: 05.02.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Každoročne vyhlasuje nadácia Pontis grantové programy s rôznym zameraním, vyhľadáva a podporuje v raste a šírení inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia radosť. V marci 2020 získal projekt Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová, finančnú podporu od Nadačného fondu Bekaert pomáha, ktorý spravuje Nadácia Pontis. V rámci tohto projektu boli zakúpené pre študentov Gymnázia Ivana Kupca robotické stavebnice mBot a STEM stavebnice Arduino.

Do predmetu informatika sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino v jazyku Wiring a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock a Python.

Cieľ projektu bol však oveľa väčší: vyškoliť z najzanietenejších študentov lektorov a zapojiť ich do organizovania Robotických dní pre žiakov iných škôl, motivovať študentov k účasti na rôznych robotických súťažiach, inšpirovať študentov k univerzitnému štúdiu robotiky, elektrotechniky a programovania.

Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika. Materiály priebežne dopĺňame so študentami na krúžkoch robotiky, ktoré fungujú aj počas dištančného štúdia.

Ak nám to epidemiologická situácia jedného dňa dovolí, pozveme na Gymnázium Ivana Kupca žiakov zo škôl nášho mesta a okolia na vyučovanie robotiky. Motívom Robotických dní je prelomiť bariéry strachu z programovania a robotiky, nadchnúť deti pre vedu a techniku, rozvíjať spoluprácu medzi školami, podporiť rovesnícke vzdelávanie. Počas Robotického dňa si pozvaná skupina zrealizuje svoje robotické projekty, žiaci budú pracovať v dvojčlenných tímoch, pričom každý tím bude mať k dispozícii lektora - študenta našej školy.

Umelá inteligencia sa každým dňom stáva viac súčasťou našich životov, rastie dopyt po programátoroch v medicíne, poľnohospodárstve a vo výrobných segmentoch. Dnešná škola by mala dať deťom vzdelanie v programovaní a robotike, aby si v dospelosti vedeli udržať zamestnanie aj popri robotoch a umelej inteligencii. Na Gymnáziu Ivana Kupca sme bariéry strachu z robotiky určite prelomili a v projekte budeme pokračovať aj v ďalšom období.

 

 

 

autor textu:
Mgr. Miroslava Vavrová

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW