Projekt Záložka do knihy spája školy

Publikované: 24.11.2023 | Naposledy aktualizované 24.11.2023

Október, ako mesiac školských knižníc, priniesol originálne podujatie a motiváciu k čítaniu, a to česko-slovenský projekt Záložka do knihy, ktorá spája školy: Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov. 

Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď prijala pozvanie k spolupráci na tomto projekte od partnerov z Gymnázia Tišnov. Vytvorené záložky žiakmi sme si vymenili na partnerskom stretnutí priamo na pôde Gymnázia Tišnov. Pri výmene záložiek sme zapojili žiakov do krátkej čitateľskej ukážky z oboch jazykových vydaní knihy Malý princ. Spestrením bol čitateľský oriešok -  žiak z Tišnova prečítal úryvok z knihy slovenského vydania  a žiak zo Serede prečítal z knihy českého vydania. Bolo to milé a úsmevné, niektoré slová čitateľov potrápili.

Veríme, že sme podnietili našich žiakov k čítaniu a objavovaniu nových literárnych diel.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW