Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Publikované: 25.05.2022 | Naposledy aktualizované 15.06.2022

Ústnu časť maturitnej skúšky absolvovali žiaci oktávy a 4.A Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď od 23.5.2022 do 26.5.2022. A keďže v tejto „skúške dospelosti“ všetci uspeli, maturitné vysvedčenia si prevzali s úsmevom na tvári. 

Táto tradičná udalosť našej školy sa uskutočnila opäť po dvojročnej prestávke dňa 27.5.2022 v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi za prítomnosti vedenia školy, triednych učiteliek, rodinných príslušníkov maturantov a organizačného tímu pod vedením Mgr. M. Krčmárikovej. 

Úvodný príhovor i slová rozlúčky s odchádzajúcimi žiakmi zazneli od E. Mančíkovej a O. Dingu v mene  tried 3.A a septima. Hudba a spev umocnili túto výnimočnú udalosť. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky, RNDr. Viery Tkáčovej, nasledovalo ocenenie výnimočných maturantov. Následne pristúpili triedne pani učiteľky k odovzdaniu maturitných vysvedčení a k blahoželaniu žiakom svojej triedy. 

Týmto podujatím sme urobili pomyselnú symbolickú bodku za ich gymnaziálnym štúdiom, aby to nové, čo na nich čaká, mohlo začať veľkým písmenom. 

Všetkým prajeme veľa šťastia, úspechov a radosti tak v profesijnom ako aj v súkromnom živote.

Mgr. Zuzana Šupová

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW