Špecializované zariadenie v Trnave – miesto bezpečia a radosti

Publikované: 30.06.2022 | Naposledy aktualizované 30.06.2022

Špecializované zariadenie v Trnave vzniklo transformáciou krízového strediska na podnet a za silnej podpory Trnavského samosprávneho kraja. Sociálne služby začalo poskytovať od 1.1.2019 dennou formou klientom so zdravotným znevýhodnením, ktorým je pervazívna vývinová porucha (s diagnózou autizmus alebo prvkami autistického spektra). Okrem ambulantnej formy špecializovaného zariadenia od počiatku je ponúkaná aj služba včasnej intervencie.

Začiatky sa spájali s veľkou zmenou pre všetkých - malých i veľkých. Postupne desať detičiek vo veku od troch do sedem rokov začalo pravidelne odchádzať od svojich rodín a búraním stereotypov zvykať si na nové tety, deti, prostredie. Podobne i rodičia bojovali s mixom emócií, ktorých súčasťou boli očakávania a pochopiteľná neistota zároveň. Personál zariadenia si prechádzal zmenou, ktorej súčasťou boli rôzne typy a formy odborného vzdelávania. Toto obdobie sa nieslo v duchu nadšenia a v kontexte vytvorenia bezpečného miesta pre detičky – klientov zariadenia a spolupráce s rodičmi.

A ako je to dnes skoro po troch rokoch?

Je prirodzené, že okrem nadšenia a radosti vo vytvorenom bezpečnom priestore, klienti vekom podrástli, rozšírili sme kapacitu z desať na dvadsať miest a primerane k potrebám perspektívy, upravila sa horná veková hranica zo sedem na dvanásť rokov, dokedy môžu klienti poberať sociálnu službu v tomto zariadení.

Vzhľadom na vek detí a zákonnú povinnosť predprimárneho a primárneho vzdelávania, súčasťou ponúkanej sociálnej služby je i vytváranie podmienok pre vzdelávanie. V spolupráci s Mestom Trnava  našich predškolákov (ide o klientov vo veku od 5 rokov) priamo v zariadení v pravidelných intervaloch navštevujú pani učiteľky z určenej trnavskej materskej školy a spolu s odbornými pracovníkmi v zariadení im dávajú podnety a priestor pre skutočné škôlkarské aktivity. Podobne detí, ktoré dovŕšili na konci letných prázdnin šesť rokov, sú už žiakmi prípravnej triedy Základnej školy pre žiakov s autizmom so sídlom v Spojenej škole v Trnave. Každý deň po vyučovaní prichádzajú do nášho zariadenia, kde so svojimi kamarátmi trávia spoločne čas pri rôznych záujmových a podnetných činnostiach s dôrazom na ich individuálne potreby. Deti sa zapájajú do relaxačných a pohybových aktivít, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, s chuťou si vyberajú snoezelen a neodmysliteľnou súčasťou sú výlety, vychádzky do okolia a hry na detskom ihrisku vo dvore zariadenia.

Najdôležitejšie však je, že detičky prospievajú, darí sa im v samoobslužných činnostiach, dokážu pri prechádzkach držať sa navzájom za ručičky a postupne prejavovať svoje emócie, z ktorých skutočná radosť prejavená v akejkoľvek forme je odzbrojujúca a najsilnejšia.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW