Spoločná cesta k emóciám a zmyslom

Publikované: 16.08.2023 | Naposledy aktualizované 16.08.2023

V našom Centre sociálnych služieb Rohov máme veľa prijímateľov, ktorí nevedia a nedokážu vyjadriť svoje želanie či potrebu. Ide najmä o prijímateľov s najvyššou mierou potrebnej podpory. Denne hľadáme spoločne cestu k napĺňaniu potrieb, či zvyšovaniu kvality života a využívame pritom aj metódy Snoezelen. V rámci aktivít realizovaných v multisenzorickej miestnosti nejde primárne len o formu terapie, ale najmä o stimuláciu, aktivizáciu, zážitok a plnohodnotné využitie voľného času. Každá zmena prostredia, či polohy sú pre prijímateľov aktivizujúcim prvkom. Je preto našou snahou zabezpečovať pre všetkých zároveň aj pobyt vonku a ak je to možné, zapájať všetkých prijímateľov do podporných aktivít v podnetnom prostredí.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW