V Domove sociálnych služieb v Šintave prezentovali svoju zručnosť a fantáziu.

Publikované: 30.09.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Vďaka dvom úspešným projektom Občianskeho združenia pri Domove sociálnych služieb v Šintave sa podarilo z Nadácie SPP , grantový program OPORA,  získať finančné prostriedky na skvalitnenie starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

Podpora tvorby a realizácie IP prijímateľov sociálnych služieb v spolupráci s OZ Lúč pri DSS pDaD v Šintave

Cieľom projektov bolo podporiť prijímateľov sociálnych služieb v realizácii cieľov vytýčených v  individuálnych plánoch rozvoja osobnosti, konkrétne k rozvoju zručnosti, fantázie, k trpezlivosti a k usilovnosti.

Inštruktori sociálnej rehabilitácie smerovali aktivity k vytváraniu rôznych šperkov a k výrobe výrobkov z hliny. Finančne bolo podporené zakúpenie polymérovej hmoty, rôznych pomôcok na výrobu šperkov a zakúpenie hrnčiarskeho kruhu, pomôcok a hliny.

Hlavným cieľom je zlepšenie zručností prijímateľov sociálnych služieb, vytvoriť im priestor aj materiálne možnosti pre  ich sebarealizáciu podporením nových foriem činností v zariadení.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW