Život Anny Frankovej ako projekt rovesníckeho vzdelávania na Gymnáziu v Piešťanoch

Publikované: 07.03.2023 | Naposledy aktualizované 07.03.2023

„Ak mám byť celkom úprimná, priznám sa Ti, že vynakladám obrovské úsilie na to, aby som sa zmenila, no zakaždým bojujem proti silnejšiemu protivníkovi.“ To sú posledné vety z Denníka Anny Frankovej. Hoci tejto vete všetci rozumieme, študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch ju chápu o čosi lepšie: na niekoľko dní sa totiž stali sprevádzajúcimi lektormi v projekte komentovanej výstavy zo života Anny Frankovej inštalovanej pod názvom „Nechajte ma byť takou, aká som“ na piešťanskom gymnáziu.

V piatok 3. marca študenti komentovanou prehliadkou otvorili výstavu o Anne Frankovej nielen pre svojich spolužiakov, ale pre všetkých, ktorí majú záujem počas nastávajúcich 3 týždňov inštaláciu na gymnáziu navštíviť. Slávnostné sprístupnenie expozície, ktoré klavírnym prednesom dotvorili septimánka Eliška Rusnáková a konzervatoristka Laura Kojdová, podporili záštitou župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Po hosťovských príhovoroch, ktoré predniesli lektorka Nadácie Milana Šimečku Kristína Grečková, riaditeľ školy Radim Urban, europoslanec Ivan Štefanec, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa, člen piešťanskej židovskej komunity Karol Ambra a koordinátor projektu na gymnáziu Peter Rusnák, mohli študenti prítomných hostí sprevádzať príbehom Anny Frankovej, ktorý nastoľovaním otázok a hľadaním odpovedí oslovuje mladých ľudí aj v súčasnosti. Témy kultúrnej identity, tolerancie, prijímania inakosti, vzájomného rešpektu, kritického vyrovnávania sa s modernými dejinami, extrémizmom a xenofóbiou v spoločnosti, s nástrahami totalitarizmu, ale aj v konfrontácii s bežným prežívaním sveta v živote mladého človeka uprostred besnejúcej reality sa tak mohli stretnúť v lektorskom výklade študentov počas komentovanej prehliadky. A gymnazisti Hana Zigová s Petrom Štubňom, moderátori slávnostného otvorenia výstavy, dodávajú, že pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o aktuálnosti príbehu Anny Frankovej.

Medzinárodný projekt rovesníckeho vzdelávania, ktorý v roku 2023 finančne podporilo The Claims Conference, zabezpečuje Nadácia Milana Šimečku v Bratislave a školský Ambasádorský tím EP na gymnáziu.       

Viac fotografií: 

Príhovory hostí:

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW