Cykloworkshop s medzinárodnou účasťou si našiel svoje miesto v Hodoníne

Publikované: 26.10.2022/ Aktualizované: 11.11.2022

Záujemcovia o tému cykloturizmu z radov laickej i odbornej verejnosti sa v dňoch 6. – 7.10.2022 zúčastnili v rámci aktivít projektu CYKLO JMK+TTSK odborného dvojdňového cykloworkshopu. Podujatie organizačne zabezpečil Trnavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu, v spolupráci s projektovými partnermi – Juhomoravským krajom a dobrovoľným zväzkom Obce pro Baťův kanál. Predmetom prvého dňa workshopu boli prezentácie zástupcov z oblasti samospráv, cykloturizmu a cestovného ruchu zo Slovenska a Čiech. Účastníci podujatia si vymieňali skúsenosti a diskutovali na tému aktuálneho stavu a rozvoja cykloturizmu so zameraním na prihraničné územie Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja. Nasledujúci deň workshopu sa uskutočnil cyklovýjazd, počas ktorého boli účastníkom na trase dlhej 39 km prezentované zrealizované a plánované aktivity a výstupy projektu v reálnom prostredí smerujúce k zlepšeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov na slovenskej a českej strane v okolí rieky Morava.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW