Európsky týždeň mobility

23.02.2023

Európsky týždeň mobility je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podpora zmeny správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Témou posledného ročníka kampane bola LEPŠIA

DOSTUPNOSŤ, mottom CESTUJME ZODPOVEDNE.

Do národnej súťaže o Cenu ETM sa zaregistrovali samosprávy, samosprávne kraje a organizácie. Výsledky súťaže slávnostne vyhodnotila Slovenská agentúra životného prostredia 25. októbra 2022 v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici v troch kategóriách. V kategórii Aktívny samosprávny kraj sa podarilo uspieť Trnavskému samosprávnemu kraju vďaka zavedeniu trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility a najmä jeho unikátneho vzdelávacieho cyklu s názvom „Jesenná škola cyklodopravy“. Tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku sa v štyroch blokoch zameriaval na zvýšenie odborného povedomia zamestnancov samospráv o kvalitnom plánovaní a budovaní nielen cyklistickej infraštruktúry, ale aj o zavádzaní efektívnych opatrení, smerujúcich k udržateľnej doprave. Tento rok sa uskutoční pokračovanie projektu s názvom „Jarná škola cyklodopravy“.

Nad rámec Štatútu národnej súťaže o cenu ETM 2022 sa Slovenská agentúra životného prostredia rozhodla  udeliť aj špeciálnu cenu za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja cyklodoporavy na Slovensku, ktorú získala Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja.

https://eurotm2022.eurotm.sk/

Prečítajte si tiež

Smart City Academy - Pozvánka
Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia, Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konf...
Jarná škola cyklodopravy
Vážení zástupcovia samospráv, milí účastníci Jesennej školy cyklodopravy. Úrad Trnavského samo...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend