Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podpora zmeny správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Témou posledného ročníka kampane bola LEPŠIA

DOSTUPNOSŤ, mottom CESTUJME ZODPOVEDNE.

Do národnej súťaže o Cenu ETM sa zaregistrovali samosprávy, samosprávne kraje a organizácie. Výsledky súťaže slávnostne vyhodnotila Slovenská agentúra životného prostredia 25. októbra 2022 v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici v troch kategóriách. V kategórii Aktívny samosprávny kraj sa podarilo uspieť Trnavskému samosprávnemu kraju vďaka zavedeniu trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility a najmä jeho unikátneho vzdelávacieho cyklu s názvom „Jesenná škola cyklodopravy“. Tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku sa v štyroch blokoch zameriaval na zvýšenie odborného povedomia zamestnancov samospráv o kvalitnom plánovaní a budovaní nielen cyklistickej infraštruktúry, ale aj o zavádzaní efektívnych opatrení, smerujúcich k udržateľnej doprave. Tento rok sa uskutoční pokračovanie projektu s názvom „Jarná škola cyklodopravy“.

Nad rámec Štatútu národnej súťaže o cenu ETM 2022 sa Slovenská agentúra životného prostredia rozhodla  udeliť aj špeciálnu cenu za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja cyklodoporavy na Slovensku, ktorú získala Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja.

https://eurotm2022.eurotm.sk/

Prečítajte si tiež

Smart City Academy - Pozvánka
Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia, Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konf...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW