Hodnotiaca komisia „Podnikateľský región roka 2012“ v Trnavskom samosprávnom kraji

Publikované: 15.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš privítal vo svojej pracovni členov hodnotiacej komisie Podnikateľského regiónu roka 2012. Komisiu vedie predsedníčka pre hospodársku a sociálnu politiku Simone Beissel. Rokovania sa zúčastnia aj inštitucionálni i socio-ekonomickí partneri Mireille BUSSON, Pierre GENEST, Ralph DIESTELHORST.

Všetky stretnutia delegácie sú plánované Výborom regiónu EÚ a TTSK na politickej a technickej úrovni, pričom ich súčasťou je aj kontrola konkrétneho vývoja v krajine. Zástupcovia TTSK prednesli viacero prezentácií týkajúcich sa aktivít TTSK v rámci ocenenia Podnikateľského regiónu roka 2012, ako aj skúsenosti s implementáciou EU projektov.
Výbor regiónov Európskej únie po prvýkrát vyhlásil v roku 2009 súťaž Podnikateľský región roka (EER), do ktorej sa v roku 2010 zapojil aj Trnavský samosprávny kraj.  TTSK sa ako jediný zo samosprávnych krajov zo Slovenska zaradil do súťaže o udelenie tohto  ocenenia. Z  krajín bývalého východného bloku sa do súťaže prihlásilo 5 uchádzačov. Ocenenie sme získali pre rok 2012.
Predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. v sídle Výboru regiónov v Bruseli dňa 11. februára 2010 prevzal ocenenie za jasnú víziu do budúcnosti v oblasti podnikateľského prostredia pre rok 2012. Cena bola udelená trom regiónom bez stanovenia poradia (Trnava, Katalánsko a Helsinky).
TTSK sa zameral vo svojich aktivitách na nasledovné okruhy:
·                                 tvorbu a implementáciu stratégií regiónu v zmysle európskych princípov,
·                                 činnosť klastrov, činnosť regionálnych rozvojových agentúr, interinštitucionálnu spoluprácu s organizáciami vedy, výskumu a inovácií,
·                                 podporu malých a stredných podnikateľov predovšetkým prostredníctvom projektov EÚ,
·                                 rozvoj duálneho vzdelávania zameraného pre potreby výrobnej praxe,
·                                 ochranu životného prostredia,
·                                 rozvíjanie cezhraničnej spolupráce (vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce).
V dňoch 20. - 21. marca 2013 zástupcovia Výboru regiónov  Európskej únie uskutočnia návštevu v Trnavskom samosprávnom kraji za účelom  hodnotenia Podnikateľského regiónu roka 2012.
Hodnotiacej misie sa zúčastnia:
- Pani Simone BEISSEL (ALDE/LU), predsedníčka komisie pre hospodársku  a sociálnu politiku (ECOS), mestská radkyňa mesta Luxemburg (tbc)
- Pani Mireille BUSSON, Európska komisia, DG podnikanie a priemysel, oddelenie "Small Business Act, politika malého a stredného podnikania",
- Pán Pierre GENEST, UEAPME, vedúci európskych záležitostí stáleho zhromaždenia komôr  obchodu a remesla, Francúzko,
- Pán Ralph DIESTELHORST, EU Výbor regiónov

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW