KIRA n.o.

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 18.03.2022
E-mail
info@kira.sk
Lokalita
Starohájska 6868/10

Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK. Nezisková organizácia sa zameriava aj na poskytovanie služieb na podporu podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikania a inovačný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu príchodu investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov pôsobiacich v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW