Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022

Lokalita:
Rázusova 1, 918 20 Trnava

Emailová adresa:
kniznicatrnava@zupa-tt.sk

Webová stránka: http://www.kniznicatrnava.sk

Telefón:
033/5511782

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom kraji. Od roku 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

Knižnica zabezpečuje základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond, ktorý obsahuje vyše dvestotisíc knižničných jednotiek. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické služby v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany pre sedemdesiatdeväť obecných knižníc. Knižnica je zároveň poverená krajskou funkciou a poskytuje odborno-metodickú pomoc regionálnym knižniciam v Trnavskom kraji.

Organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, sprístupňuje regionálne, bibliografické a faktografické databázy, zostavuje súbežnú regionálnu bibliografiu. Knižnica má pobočku Tulipán a Prednádražie, detašovaným pracoviskom je Hudobné oddelenie v Dome hudby M. Schneidra-Trnavského.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity inštitúcie

Ďalšie inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram