Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 11.10.2022
Telefón
033/5521161
E-mail
spsdtt@zupa-tt.sk
Lokalita
Študentská 23

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.

Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie, spolupracuje i  s partnerskými univerzitami a tak pripravuje absolventov pre prax i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Medzinárodná CISCO akadémia počítačových sietí, ktorej je škola súčasťou, umožňuje študentom školy získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát v oblasti počítačových sietí.

Taktiež absolventi podľa jednotlivých odborov majú možnosť získať i odborné certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri.

Škola je súčasťou projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave a taktiež je zapojená do programu Erasmus plus.

Popri škole pôsobí akreditovaná jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v jazyku, prípadne študovať ďalší jazyk a škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom štúdiu i v akreditovaných kurzoch.

Škola momentálne ponúka tieto študijné odbory s maturitou :

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť (denné aj externé štúdium)

3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika, diagnostika vozidiel

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách

3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Kurzy vzdelávania dospelých :

Kurz elektrotechnickej spôsobilosti - Vyhláška 508/2009 Z. z. §21, 22, 23 na získanie elektrotechnickej spôsobilosti

Elektrotechnické minimum - nadstavbové 3 mesačné víkendové štúdium  na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov

Dopravca v cestnej doprave - príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave

Logistika v preprave tovarov – na získanie odborných vedomostí z logistiky v preprave tovarov

CISCO - CISCO akadémia počítačových sietí na získanie medzinárodného certifikátu

Digitálne technológie – na získanie základných užívateľských kompetencie v oblasti digitálnych technológií

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW