Podujatie "Život má zelenú" na SPŠD v Trnave

Publikované: 31.03.2022 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave sa dnes uskutočnilo pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ, ktoré organizovalo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR (Polícia Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenský Červený krížpripravili pre študentov Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Podujatie otvoril 30. štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť, ktorý si v sprievode riaditeľa školy spolu s ďalšími hosťami prezreli i školu. Na podujatí privítal riaditeľ školy Ing. Peter Papík i ďalších hostí podujatia, ktorými boli Mgr. Marek Neštický, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, JUDr. Roman Török, vedúci oddelenia cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalší.

Prednášky pre študentov mali Plk. PhDr. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M., riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža v Topoľčanoch.

Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými, hospodárskymi a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Slovensko, v rámci aktivít zameraných na prevenciu k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, sa zapojilo do plnenia dlhodobého globálneho cieľa znížiť počet usmrtení a ťažkých zranení spôsobených dôsledkom dopravných nehôd do roku 2050 na 0 (tzv. Vízia nula). V rámci napĺňania cieľov tejto vízie pripravil BECEP preventívno-vzdelávacie podujatie pre stredné odborné školy s názvom ŽIVOT MÁ ZELENÚ, počas ktorého sa zástupca PPZ vo svojej prednáške zameral na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupcovia Slovenského Červeného kríža na podujatí predviedli simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy psychosociálnej intervencie.

Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové vzdelávanie. Študenti si vyskúšali pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi 360 stupňov, simulujúcej prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle a tiež okuliare simulujúce stav opitosti. Študenti si z podujatia odniesli reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW