Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
031/5522762
E-mail
zosds@zupa-tt.sk
Lokalita
ul. Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

Žitnoostrovské osvetové stredisko je okresnou kultúrnou osvetovou inštitúciou /napojenou na rozpočet TTSK/, ktorej vznik sa datuje od roku 1960. Činnosť /dvojjazyčná/ je zameraná na rozvoj záujmových kultúrnych aktivít a vzdelávania občanov všetkých vekových kategórií prihraničného národnostne  zmiešaného regiónu Žitný ostrov  na základe občianskeho princípu.

Poslaním organizácie je vzbudzovať záujem o tradičnú regionálnu kultúru v slovenskom, maďarskom i rómskom duchu, vytvárať podmienky pre zachovanie kultúrnych tradícií, prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu neprofesionálnych telies záujmovej umeleckej činnosti, ponúkať mnohostranné možnosti vzdelávania v oblasti umenia, kultúry, prevencie vzniku sociálnych patologických javov, v oblasti zdravého životného štýlu a environmentalistiky.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW