Kopplová vila Galérie Jána Koniarka v Trnave má novú strechu

Publikované: 15.11.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
15. 11. 2018 – Po viac ako tridsiatich rokoch dostala Galéria Jána Koniarka sídliaca v Kopplovej vile, novú strechu. Trnavský samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu sumu 85.000 eur, za ktorú bolo vymenených 645 štvorcových metrov poškodenej krytiny. Práce prebiehali počas jesene do začiatku novembra. 

Kopplova vila patrí k významným architektonickým pamiatkam postaveným v 2. pol. 19. storočia. Je autenticky zachovanou stavbou obdobia neoklasicizmu v Trnave. Bola reprezentatívnym sídlom majetného vlastníka pozemkov a zároveň člena významnej trnavskej židovskej rodiny Koppelovcov – Ignáca Koppela (1861 - 1944). Na mape mesta z r. 1865 je už zaznamenaný prvý, pôvodne dvojpodlažný objekt, ku ktorému bola do roku 1895 pristavaná v južnom závere parcely jednopodlažná, pravdepodobne hospodárska stavba v tvare lichobežníka. Vila v súčasnom neoklasicistickom štýle bola prebudovaná v rokoch 1910-11. Po 2. svetovej vojne objekt slúžil pozemným stavbám, jasliam a rôznym administratívnym účelom. Od roku 1992 v budove sídli Galéria Jána Koniarka v Trnave.   
Kopplova vila je nositeľom hneď niekoľkých významných pamiatkových hodnôt: urbanistickej (v rámci zástavby ulice, ktorej južnú uličnú frontu uzatvára, je jedným z dominantných prvkov), ďalej  architektonickej, tvorenej slohovým výrazom exteriéru aj interiéru a pôvodnou dispozíciou (štuková dekorácia stropov s fabiónmi hlavných priestorov), architektonickými prvkami fasád, pre dané obdobie netradične výrazne členitou kompozíciou hmôt. Budova má aj umelecko-remeselnú hodnotu vzhľadom k zachovaniu množstva slohových stolárskych a štukatérskych prvkov i pôvodných krokových konštrukcií a napokon hodnotu historickú (ako doklad o pomerne ojedinelom typologickom druhu a vývoji stavebných technológií). Na základe uvedených skutočností bola Kopplova vila s priľahlým areálom rozhodnutím zo dňa 27. júla 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za národnú kultúrnu pamiatku. 
 
V rokoch 2001-2002 podľa návrhu Ing.arch. Zuzany Nádaskej PhD., bolo postavené Nové krídlo Kopplovej vily pre účely stálej expozície Jána Koniarka (otvorenie v júni 2002).
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW