Národný certifikát a prvé miesto v robotickej súťaži

Publikované: 08.07.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Národný certifikát kvality pre Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci za ich eTwinning projekt

Dňa 01.07.2020 získal interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom hlohovskí gymnazisti pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“.

Národný certifikát kvality je udeľovaný výnimočným medzinárodným projektom v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning za vysokú úroveň splnenia kritérií týkajúcich sa pedagogickej inovácie, integrácie do časovo-tematických plánov, spolupráce partnerských škôl, využívania moderných technológií, dokumentácie činností a prínosu pre zúčastnené školy.

Certifikát kvality je zároveň spôsobom ako ukázať študentom, ktorí pracovali na realizácii činností v programe eTwinning, že ich úsilie bolo ocenené. Za výraznú mieru participácie v tomto projekte si prevezmú v septembri svoje žiacke certifikáty kvality študenti z bilingválnych tried nášho gymnázia.

Blahoželáme a veríme, že toto ocenenie bude povzbudením pre študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii takýchto kvalitných a zmysluplných projektov, ktoré robia dobré meno nášmu gymnáziu.
 

Autor:
Mgr. I. Fáziková – koordinátor projektu

 

Naša cesta za robotikou

 

V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Národné centrum robotiky, ktorého predsedom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

Súťaž mala 10 kôl a úlohou súťažného tímu bolo aj vytváranie fotodokumentácie a videodokumentácie a ich publikovanie na vlastnej webovej stránke. Počas celého školského roka pracovali študenti podľa inštrukcií organizátorov: poskladali robota, naučili sa ho programovať v prostredí MATLABu, potom vytvorili model zariadenia na simulovanie jeho správania v Simulinku a nakoniec v prostredí Stateflow vytvorili rozhodovaciu logiku správania sa robota tak, aby sledoval čiaru.

Do tejto robotickej súťaže sa zapojilo niekoľko tímov z celého Slovenska. Do cieľovej rovinky však nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

Za ich kreatívne prevedenie a vytrvalosť boli všetkým členom tímov a taktiež Mgr. Miroslave Vavrovej, ich učiteľke informatiky udelené ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca, ktoré odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

Súťaž mala pre študentov nesmierny význam - zdarma dostali k dispozícii nielen hardvérové a softvérové vybavenie, ale aj odbornú podporu zo strany Slovenskej technickej univerzity. Naštartovala v nich záujem o štúdium robotiky a programovania, podporila u nich rozvíjanie takých kľúčových kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré im umožnia úspešne sa začleniť do budúceho profesijného života. Softvér potrebný pre súťaž bezplatne zapožičala študentom firma HUMUSOFT.

 

Autor: Mgr. Miroslava Vavrová

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend