Pastelky na cestách...

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V posledných rokoch si uvedomujeme, že Žitnoostrovské pastelky nie sú len súťaž  a výstava obrázkov malých detí.  Je to veľmi silné posolstvo -  zo sveta detí k nám dospelým. O tom aký by svet mal byť. Treba sa na túto výstavu pozerať s úctou k životu, s láskou k deťom a s otvorenými nielen očami, ale hlavne  srdcom.  Túto výstavu by mali vidieť hlavne svetoví politici.

Je už dobrou tradíciou, že po veľkolepej premiére – v máji v Dunajskej Strede, nasledujú nemenej dôležité reprízy. Do okresného mesta na jar cestujú účastníci nielen  z celého Slovenska a  zo  všetkých  susedných štátov, ale  tento rok opäť prišli aj víťazi z Bieloruska a Ruska /cez Prahu ..!/.

Na  jeseň cestujú zasa Pastelky. O výstavu je veľký záujem v susednom Győri, ale aj v našich mestách. 

Vo vstupnej sále  Inštitútu základného umeleckého vzdelávania Kovács Margit  v Győri  16. IX.  2013  slávnostnou vernisážou  otvorili výstavu z XIV. ročníka  tejto známej medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku.

 Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia verejného a spoločenského života oboch miest -   Páternoszter  Piroska, generálna riaditeľka MsÚ  v Győri, ktorá vo svojom pozdravnom príhovore zdôraznila vysokú úroveň súťaže i samotného podujatia,  Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, Mónika Várszegi, koordinátorka podujatia v Győri a iní.  Na pôde Inštitútu prítomných pozdravila generálna riaditeľka Inštitútu  Bozai Katalin   Szegediovej.

Charakteristickým znakom tohto podujatia je, že tentokrát je skutočne vernisáž venovaná   l e n   deťom. Na otvorenie prichádzajú škôlkari  z celého okolia zo svojimi učiteľkami, ale aj rodičmi.  V úvode sa vždy predstavia nesmierne pôsobivým programom  piesní a tancov.

Zaujímavosti tohtoročnej súťaže porozprávala prítomným   Jana Svetlovská  a tajomníčka súťaže Gabriela Borosová. Jednak to je nebývalý nárast záujmu aj nielen z Európy ale aj vzdialenej Ázie , na druhej strane dojímavé sú témy obrázkov – tie isté v Hongkongu ako vo Vrakuni, či Južných Čechách... A práve v tom tkvie to dôležité posolstvo... o hodnotách, ako je rodina, láska, príroda, zvieratá a... dôležitá fantázia.

Záujem maďarských médií tento rok opäť presiahol ten minulý. Takže po vernisáži bola tlačová konferencia . Je  určite dobré zviditeľniť pozitívne stránky cezhraničného života práve v našej oblasti.  Veľkú pozornosť médiá venovali aj exkluzívnemu katalógu  súťaže, či občasníku Osvetár, ktoré tlačí ŽOS dvojjazyčne. Fakt, že 1. októbra výstava neputuje domov, ako bolo v pláne, ale do Mestského kultúrneho strediska v Győri, hovorí tiež niečo o životaschopnosti tohto podujatia.

Výstava ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY už  dlhoročne dokazuje , že výtvarné umenie a predovšetkým obrázky detí rúcajú bariéry, prekračujú hranice bez zábran a budujú priateľské vzťahy oveľa efektívnejšie než diplomacia čo politickí predstavitelia.

Organizátormi podujatia  sú  Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko  v spolupráci so Samosprávnym krajom župného mesta Győr . Vedúcou projektu je metodička ŽOS Gabriela Borosová.

 

-sve-

 

Foto archív autora

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW