Súťaž amatérksych fotografov Trnavský objektív pozná víťazov v jednotlivých kategóriách

Publikované: 11.03.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
11. 3. 2019 – Trnavský objektív je najväčšia a najstaršia súťaž  svojho druhu v regióne, s jednoročnou periodicitou. Je to trojstupňová súťaž  a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Hlavným poslaním podujatia je poskytovať neprofesionálnym fotografom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej tvorby v regionálnom kontexte. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či zvyky v regióne. 

Do 49. ročníka súťaže sa prihlásilo 39 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 361 fotografií a 6 multimediálnych prezentácií. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy: krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest, priam graficky riešené detaily architektúry. Nechýbala portrétna tvorba, inscenovaná i reportážna, makrofotografia, sociálny dokument, figurálne kompozície, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie, ale i akty. Túto fotografickú rôznorodosť a rozmanitosť mala možnosť vidieť a hodnotiť porota v zložení: predseda poroty Mgr. Pavel Pecha - umelecký fotograf a členovia poroty Mgr. Rudolf Lendel - umelecký fotograf a Mgr. art. Roman Pavlovič - umelecký fotograf. Porota vybrala do výstavnej kolekcie 260 fotografií  a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy, ktoré sa bude konať 21.marca 2019 o 17,00 h v Západoslovenskom múzeu v Trnave, bude i premietanie multimediálnych prezentácií.
Výstavu si budú môcť prezrieť návštevníci Západoslovenského múzea do 5. 5. 2019.
 
OCENENIA
 
1.SKUPINA – AUTORI DO 16  ROKOV
■ Čiernobiela fotografia
2 ceny bez určenia poradia
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za fotografie „Muchov múr", „Napätie", „Do neba", „Dva pohľady"
Sebastian Roy, Trnava • za predložené čiernobiele fotografie
■ Farebná fotografia
Čestné uznanie
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za fotografie „Privlaka", „Ružena" a „Bobule"
■ Cykly a seriály
Čestné uznanie
Sebastian Roy, Trnava • za farebné fotografie „Zlatá príroda VI.,VIII."
 
2. SKUPINA – AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
■ Čiernobiela fotografia
Ocenenie neudelené
■ Farebná fotografia
2 ceny bez určenia poradia
Nikola Kunzová, Veľké Orvište • za fotografie „Paralelné svety I. – IV."
Viktória Suchánová, Trstín • za fotografie „Padám", „V záhrade", „Pohlaď pohľadom" a „Sama"
Čestné uznanie
Rastislav Gablovič, Piešťany • za predložené farebné fotografie
 
3. SKUPINA – AUTORI NAD 21 ROKOV
■ Čiernobiela fotografia
3 ceny bez určenia poradia
Veronika Bahnová, Smolenice • za fotografie „Variácie na lietanie I. – IV."
Karol Belas, Piešťany • za fotografie „Jachty", „Pergola", „Veslári", „Únava" a „Rybár"
Vladimír Chrenko, Trnava • za fotografie „Manéž", „Vo svetle reflektorov", „Žonglér" a „Cestovateľ"
Čestné uznania
Ján Baracka, Rakovice • za fotografiu „Rozhovor"
Viliam Procházka, Trnava – Modranka • za fotografie „Čakáreň" a „Autobus"
■ Farebná fotografia
1. cena
Veronika Bahnová, Smolenice • za fotografie „Paralelný svet", „Modrý svet" a „Svet lesa"
2. cena
Roman Tibenský, Piešťany • za fotografie „Chodníkové blues", „Sobotné ráno", „Poslanie ženy" a „V srdci"
3. cena
Viliam Procházka, Trnava – Modranka  • za fotografie „Čajky", „Svitanie" a „Krídelká stromov"
Čestné uznania
Lenka Adamčíková Kostolanská, Trnava • za fotografie „Medzi nebom a zemou"
Ján Baracka, Rakovice • za fotografie „Posledné varovanie", „Dizajn", „Osvieženie", „Vivi kola", a „Kapustové pole"
Dušan Rafaj, Trnava • za fotografie „Belaňa tundrová", „Kuvik obyčajný" a „Myšiarka ušatá"
■ Cykly a seriály
4 ceny bez určenia poradia
Karol Belas, Piešťany • za cyklus čiernobielych fotografií „Ľudia v parku I. – V."
Vladimír Chrenko, Trnava • za cyklus čiernobielych fotografií „Prečo? I. – IV."
Peter Orlický, Trnava • za cyklus farebných fotografií „Moravské Toskánsko I. – IV."
Jiří Svoboda, Trnava • za cyklus farebných fotografií „Príbehy nočných podchodov I. – VI."
Čestné uznania
Lenka Adamčíková Kostolanská, Trnava • za cyklus čiernobielych fotografií „Vábenie diaľok I. – IV."
Veronika Bahnová, Smolenice • za cyklus čiernobielych fotografií „Stopy minula I. – IV."
Roman Tibenský, Piešťany • za cyklus čiernobielych fotografií „Mosty I. – III."
■ Multimediálna prezentácia fotografií
1. cena
Karol Belas, Piešťany • za prezentácie „Fotobásničky" a „V parku"
2. cena
Milan Marônek, Trnava • za prezentáciu „Štefánikov kraj"
Čestné uznanie
Peter Babka, Biely Kostol • za prezentáciu „Fikcia, alebo pravda?"

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend