Vláda opäť zaťažuje rozpočty žúp

Publikované: 27.09.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
Vláda SR na dnešnom rannom rokovaní schválila novelu zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorá umožňuje začlenenie lodnej dopravy do verejnej dopravy. Podľa schváleného návrhu bude možné lodnú dopravu uhrádzať ako službu vo verejnom záujme. Podporujeme rozvoj lodnej dopravy, ktorá by pri vhodnom nastavení mohla byť reálnou alternatívou osobnej automobilovej dopravy v regiónoch a vítame zavedenie tejto možnosti do zákona.  

Vládny návrh zákona zavádza možnosť objednávať výkony vo verejnom záujme v lodnej doprave, ktorých objednávateľom bude priamo ministerstvo dopravy. Vyššie územné celky sa budú podieľať na úhrade 45% nákladov za službu, pričom suma sa rozdelí medzi ne v pomere dĺžky trasy v dotknutom VÚC.

Ministerstvo však vynechalo župy z prípravy návrhu zákona. Len tento týždeň v utorok prizvalo Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na rokovanie o návrhu, a keďže VÚC sú dotknuté predkladanou legislatívou a vznikajú im povinnosti a priame finančné náklady, mal predkladateľ so župami, podľa legislatívnych pravidiel, uskutočniť pripomienkové konanie.
Samotný materiál je pripravený narýchlo, pričom bola porušená zásada všeobecnosti právnych predpisov a návrh bol prijatý bez dôkladnej analýzy, keďže do dnes nie sú známe akékoľvek ekonomické dopady predkladaného návrhu zákona.

Pôvodný návrh zákona, ktorý bol TTSK a BSK prezentovaný tento týždeň, ešte obsahoval doložku vplyvov na ich rozpočty (2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu), ktorá hovorila o finančnom vplyve zámeru „Dunajbus“, konkrétneho projektu verejnej lodnej dopravy na rieke Dunaj. Pôvodný návrh úplne ignoroval ostatné vodné cesty na Slovensku.

Dnes schválený návrh však už túto doložku neobsahuje. Preto samosprávne kraje nevedia o potenciálnych finančných dopadoch na svoje rozpočty. Zákon ukladá župám povinnosť prispievať vo výške 45% z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme, pričom nie je vôbec zrejmé, na základe akých kritérií ministerstvo toto percento zadefinovalo. Zároveň návrh župám neumožňuje kontrolovať opodstatnenosť a efektivitu týchto výdavkov, tak ako je to teraz napr. pri výkonoch v autobusovej doprave.
Zákon tak ukladá krajom nové povinnosti, pričom, a stáva sa to už pravidlom, nehovorí o finančnom krytí alebo kompenzácii týchto výdavkov. Takto prijatý návrh je pre samosprávne kraje neprijateľný.

Je paradoxné, že návrh prichádza z rezortu strany Most-Híd, ktorého poslanci len nedávno navrhli zvýšenie odpočítateľnej položky základu dane, ktoré pripraví rozpočty samosprávnych krajov o takmer 45 mil. €.

Jozef Viskupič
trnavský župan a predseda SK 8

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW