SK 8: Samosprávne kraje očakávajú partnerský dialóg s vládou, keď sa rozhoduje o ich rozpočtoch

Publikované: 21.07.2020 | Naposledy aktualizované 22.02.2022
Na samosprávy a jej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti by mal negatívny dopad aj zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V tomto kontexte považuje SK 8 návrh odborov na 13% valorizáciu miezd v rámci úpravy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za neprijateľný.

Združenie samosprávnych krajov  SK 8 opakovane upozorňuje, že paralelne s prijímaním opatrení, ktoré majú negatívny dopad na rozpočty samospráv, musí byť zabezpečený aj spôsob ich kompenzácie. V tejto súvislosti je znepokojivé, že zavedenie pripravovaných sociálnych balíkov bolo doteraz komunikované len cez médiá a neprebehli rokovania so župami, mestami a obcami.

„Prežívame ťažké obdobie. Vítame, že vláda chce ľuďom pomôcť, ale už dnes sa dopady koronakrízy prejavujú vo výpadkoch príjmov samospráv, ktoré sa podľa vládnych ekonómov v budúcich dvoch rokoch ešte znásobia. To môže mať priamy dopad na poskytovanie verejných služieb samosprávami. Považujeme však za nešťastné, že sa o pripravovaných opatreniach dozvedáme z médií. Zdvojnásobenie daňového bonusu spôsobí župám výpadok 32 miliónov eur z daňových príjmov. Pre trnavský kraj to znamená výpadok 3,3 milióna eur, pričom zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy u nás odhadujeme na 5,3 milióna eur. Veríme, že budeme zapojení do prípravy legislatívneho znenia ohláseného sociálneho balíku a vláda bude s nami čo najskôr rokovať,“ povedal predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Samosprávy čelia výpadkom príjmov v dôsledku koronakrízy. Vláda doteraz nepredstavila plán na ich kompenzáciu, ani spôsob preplatenia zvýšených výdavkov, napríklad na zabezpečenie preventívnych opatrení v prvej a druhej vlne pandémie ochorenia Covid-19. Bez zodpovedného postoja štátu by mohli byť samosprávy v budúcnosti donútené obmedziť niektoré verejné služby. Môže ísť napríklad o údržbu ciest a cyklotrás, pravidelnosť liniek prímestskej autobusovej dopravy, prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb alebo poskytovanie ubytovania a stravovania v školách.

V tejto súvislosti Ministerstvo financií SR avizovalo, že sa chce stretnúť so zástupcami SK 8 vo veci kompenzácie dopadov koronakrízy na samosprávne kraje. Prisľúbilo tiež, že bude prizývať SK 8 na rokovania pri tvorbe a úpravách legislatívy, ktorá bude mať dopad na samosprávne kraje.

Páčil sa ti tento článok? Zdieľaj ho.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend