Župa chce rozvíjať turistický potenciál Jaskyne Driny

Publikované: 08.07.2022/ Aktualizované: 11.07.2022

Zástupcovia šiestich inštitúcií na čele s Trnavským samosprávnym krajom podpísali v piatok 8. júla 2022 na Smolenickom zámku memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je podpora rozvoja cestovného ruchu v okolí jaskyne Driny a zvýšenie atraktívnosti pešej turistiky v Smolenickom krase. Zámer podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.

„Minulý rok sme zafinancovali opravu cesty k vyhľadávanej Jaskyni Driny. To bol základ a teraz ideme ďalej. Spolu s partnermi máme záujem vybudovať moderné návštevnícke a vzdelávacie centrum. Vytvoríme aj nový vchod do jaskyne, a to prostredníctvom jej prerážky. Návštevníkom aj sprievodcom tak ponúkneme komfortné zázemie,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Stranami memoranda sú popri trnavskej župe, Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, obec Smolenice, Štátna ochrana prírody SR a Lesy SR.

Predmetom spolupráce sú aktivity zamerané na vzdelávanie sprievodcov, cezhraničnú výmenu odborných skúseností. Realizované budú aj eko-výchovné programy, exkurzie či prehliadky Jaskyne Driny i okolitej prírody. V pláne je tiež vytvorenie viacjazyčných informačných materiálov s komplexnými informáciami o miestnych turistických zaujímavostiach a prírodných krásach.

Projekt bude koordinovať Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. Po odbornej stránke ho zastreší Štátna ochrana prírody SR, ktorá disponuje projektovou dokumentáciou na prerážku jaskyne a jej zokruhovanie, či rekonštrukciu prevádzkovej budovy. Práve z neho sa stane zázemie pre sprievodcov a návštevníkov.

„Vybudujeme zážitkový náučný chodník z parkoviska v obci k jaskyni a perspektívne aj k zámku a do doliny Hlboča. Bude prezentovať najmä históriu jaskyniarstva a jaskynné legendy, ako aj prírodné zaujímavosti Smolenického krasu. V spolupráci s architektami sme vypracovali návrh chodníka vrátane interaktívnych prvkov pre deti, informačných bodov a oddychových miest,“ povedal Pavol Kalman, trnavský vicežupan a predseda KOCR Trnavský kraj.

Rozvojový projekt podporuje aj ministerstvo životného prostredia SR. Podľa štátneho tajomníka Michala Kiču, „Slovensko oplýva nesmiernym prírodným bohatstvom, čoho príkladom je aj Jaskyňa Driny. Okrem toho, že je národnou prírodnou pamiatkou, je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Trnavský región má aj vďaka nej veľký potenciál na rozvoj udržateľného turizmu a verím, že spoločným úsilím sa nám ho podarí naplniť. V tejto súvislosti vítam iniciatívu trnavskej župy a krajskej organizácie cestovného ruchu na sieťovanie aktérov, ktoré môže slúžiť ako príklad pre ostatné regióny.“

Memorandum deklaruje ambíciu rozvoja spolupráce jeho strán na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti cestovného ruchu, ochrany prírody, rozvoja prírodného turizmu, ekológie, environmentálnej výchovy, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a osvety.

Projekt by mal byť spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v novom programovom období. Momentálne prebieha proces výberu partnera projektu na českej strane.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW