Župa podporuje vznik nového Národného parku Podunajsko, ktorý zahŕňa aj územie Žitného ostrova

Trnavský samosprávny kraj podporuje iniciatívu ministra životného prostredia SR Jána Budaja a skupiny poslancov Národnej rady SR na vznik Národného parku Podunajsko. Trnavský župan Jozef Viskupič počas spoločnej tlačovej konferencie v utorok 24. januára 2023 vyzdvihol význam oblasti, ktorá sa nachádza aj v okrese Dunajská Streda.

„Vítam snahu o vytvorenie prvého nížinného národného parku na Slovensku. Vymedzené územie Podunajska zasahuje aj do Trnavského kraja, konkrétne do okresu Dunajská Streda. Žijú tu vzácne živočíchy, najmä vodné vtáky a mäkkýše. Oblasť delty Dunaja je bohatá aj na chránené druhy rastlín. V neposlednom rade zámer považujem za dôležitý aj z hľadiska ochrany európsky významných vodných zdrojov na Žitnom ostrove. Práve ochranu pitnej vody na tomto území sme sa zaviazali chrániť v programovom vyhlásení župy v tomto volebnom období. Iniciatíva vzniku národného parku je zároveň v súlade s víziou našej Nízkouhlíkovej stratégie, ktorá nás zaväzuje využívať zdroje na rozvoj kraja trvale udržateľným spôsobom. Verím preto, že táto iniciatíva bude úspešná a vláda SR čoskoro vyhlási toto územie za národný park. To nám otvorí nové možnosti rozvoja udržateľného cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce s partnermi z Maďarska a Rakúska,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Cieľom návrhu predkladateľov z radov poslancov Národnej rady SR je vytvorenie legislatívneho rámca pre vznik 10. národného parku v našom štáte. Vláda SR by ho mala vyhlásiť do 30. marca budúceho roka. Zasahovať by mal do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Podrobnosti určí odborná dokumentácia, ktorú pripraví Štátna ochrana prírody SR. Financovanie vzniku nového národného parku má byť zabezpečené aj pomocou európskych fondov.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo aj na facebookovej stránke Zelený kraj (https://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK).

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW