Župa začala spolupracovať s Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja, chce tak prehĺbiť spolupatričnosť obyvateľov

Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) a Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja (DCTK) uzatvorili v utorok 13. septembra 2022 memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podpora a rozvoj dobrovoľníctva na území Trnavského kraja.

„Som veľmi rád, že dobrovoľníctvo má opäť strešnú organizáciu aj v Trnavskom kraji. Nové dobrovoľnícke centrum funguje pod záštitou župy, čo vhodne dopĺňa našu škálu aktivít v oblasti participácie verejnosti. Jeho úlohou je koordinovať prácu dobrovoľníkov a neziskových organizácií. Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre koncepčný, systematický a dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva. Do diania u nás tak chceme zapojiť ešte viac angažovaných ľudí. Mnohé príležitosti pre dobrovoľníkov ponúkneme aj v župných organizáciách. Verím, že tým prehĺbime spolupatričnosť našich obyvateľov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

DCTK je  občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2022 s cieľom prepájať angažovaných jednotlivcov a kolektívy s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, poskytovať im informácie a poradenstvo o možnostiach jednorazového aj pravidelného dobrovoľníctva či realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Centrum spolupracuje aj s podobnými subjektami v iných krajoch  a  Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Spolupráca s dobrovoľníckym centrom je súčasťou napĺňania poslania KIRA, ktorým je aj podpora rozvoja občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. V memorande sme si definovali konkrétne ciele spolupráce. KIRA sa bude podieľať na tvorbe programových a vzdelávacích aktivít dobrovoľníckeho centra. Bude zabezpečovať aj správu webovej stránky či podporu administratívnej činnosti centra. Verím, že sa nám podarí nielen vytvoriť fungujúci systém manažmentu dobrovoľníctva, ale aj napomôcť jeho propagácii ako quintesencie fungujúcej občianskej spoločnosti,“ uviedol riaditeľ KIRA Viktor Maroši.

Najbližšie podujatie centra má názov Dobrodeň a uskutoční sa vo štvrtok 22. septembra 2022 v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Vyvrcholí ním Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa začne v piatok 16. septembra 2022. Program a príležitosti v župnej Obchodnej akadémií v Senici či na hrade Dobrá Voda sú zverejnené na https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/trnavsky-kraj.

„Týždeň dobrovoľníctva je národná kampaň, ktorá je už po 14. raz  zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií. Môže sa do nej zapojiť každý bez ohľadu na svoju predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom. V Trnavskom kraji vyvrcholí podujatím s názvom Dobrodeň, v rámci ktorého sa uskutoční trh dobrovoľníctva, séria prednášok a diskusií, ako aj slávnostné uvedenie dobrovoľníckeho centra do života,“ povedala manažérka DCTK Zuzana Šujanová s tým, že koncom roka prebehne na regionálnej úrovni oceňovanie Srdce na dlani.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW