21. Zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 09.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
09.12.2013

Na pôde Úradu Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo 21. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK. Na programe rokovania bolo dvanásť bodov. Poslanci Zastupiteľstva TTSK schválili Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK  za obdobie január 2012 – december 2012, ako aj Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2013 – september 2013. Ďalej prerokovali a schválili návrhy na spolufinancovanie projektov viacerých stredných škôl v kraji v  rámci Operačného programu Vzdelávanie, kód výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO.
Bez pripomienok prešiel aj bod rokovania o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení.
Diskusiu rozprúdila najmä informácia o zriadení komisie pre posúdenie vstupu strategického partnera do NsP Dunajská Streda, a.s. a NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Na podnet poslanca Józsefa Berényiho boli do komisie doplnení László Biró za okres Galanta a za okres Dunajská Streda Zoltán Hájos.
Poslanci schválili Koncepciu rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave. „Som presvedčený, že bolo treba urobiť zásadný obrat v smerovaní v tejto galérii. Galéria by mala predovšetkým priťahovať, a nie vyháňať svojimi expozíciami. V každom prípade v nej budú predstavovaní veľkí súčasní umelci, ale aj starí majstri, ktorí pôsobili na Slovensku. Galéria sa bude koncentrovať aj na spoluprácu v stredoeurópskom priestore a bude poskytovať určite aj možnosti mladým talentovaným umelcom," povedal na margo smerovania galérie Tibor Mikuš, predseda TTSK.
Nasledujúce zasadnutie Zastupiteľstva TTSK sa uskutoční mimoriadne už 13.03.2013. Dôvodom je, že sa Trnavský samosprávny kraj uchádza o nenávratný finančný prostriedok z ROP na opravu ciest.
Text: Ľubica Pélyová
Foto: Patrik Velšic, Juraj Štaffa

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW