50. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta 2018

Publikované: 30.11.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
30. 11. 2018 – Neprofesionálna výtvarná tvorba – tak, ako každá iná tvorba – inšpiruje, povznáša, ale i otvára nové svety. Umenie objasňuje symbol, ponúka experiment, je to proces, na konci ktorého je umelecké dielo. Neprofesionálne výtvarné umenie vyviera z ľudovej rozmanitosti pohľadov na danú skutočnosť a preto vytvára neobyčajne pestrý obraz, predstavuje širokú škálu estetických názorov, viac, či menej vyhranených výtvarných postojov, ale aj rozdielnu úroveň umeleckého výtvarného spracovania. 

Trnavská paleta je najstaršou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v regióne, v tomto roku slávi polstoročnicu svojho vzniku. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Trnavská paleta za päťdesiat rokov predstavila množstvo tvorcov, ktorí sa svojmu kultivovanému záujmu upísali telom a dušou. Pri vzniku Trnavskej palety stáli pracovníci Trnavského osvetového strediska Mgr. Peter Babka, pán Marián Prívozník,  ale i externí spolupracovníci: výtvarník Alojz Majerník, akad. maliarka Hilda Hyllová, akad. sochár Joseph Jurča, akad. sochár Jozef Sušienka, grafik Viktor Chrenko, kurátori PhDr. Vojto Haring a v ostatných ročníkoch PhDr. Bohumír Bachratý a akad. maliar doc. Milan Rašla, ktorí sa významnou mierou pričinili o zvyšovanie úrovne súťaže odovzdávaním vlastných skúseností v poradnom zbore, prácou v porote, alebo usmerňovaním autorov na hodnotiacich seminároch. Cieľom súťaže je nielen aktivizovať a podporovať tvorbu vo všetkých výtvarných odboroch a žánroch, ale i objavovať a podporovať mladých autorov a  poskytovať priestor pre prezentáciu ich tvorby. Maľba, kresba, grafika, dekoratívne činnosti a plastika tvoria základ, od ktorého sa odvíja žánrové zastúpenie výtvarných diel – sú to hlavne krajina, portrét, zátišia, figuratívne kompozície, či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení podľa veku a výtvarné diela hodnotí odborná hodnotiaca porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf a Bystrík Vančo výtvarník - ilustrátor, ktorí hodnotili 213 výtvarných diel od 47 autorov a navrhli 10 cien a 7 čestných uznaní. Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich  práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže. Z mnohých môžeme spomenúť Milana Čecha, Vernera Scheibenreifa, Jaroslava Áča, Silviu Vargovú, Martu Mitošinkovú, Luciu Kollárovú, Jána Lukačoviča, Jozefa Valoviča, Emíliu Krivosudskú, Juraja Klepáča, Rudolfa Rypáka, Veroniku Bahnovú, Rudolfa Pavelského, Rudolfa Holkoviča, z mladých autorov Dominik Štrbo, Marek Škvarka a ďalší, ktorých nemožno vymenovať na tomto malom priestore. Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby, vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce každoročne predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu. Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Dom umenia v Piešťanoch zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov.
 
Ocenenia v 50. ročníku Trnavskej palety 2018
 
A kategória – autori vo veku od 15 do 25 rokov
Cena nebola udelená
 
Čestné uznanie
Dominik Štrbo • za tetraptych „Four reasons to shake your hand"
 
B kategória – autori vo veku od 25 do 60 rokov
4 ceny bez určenia poradia
Ján Bena • za kolekciu malieb 
Lucia Kollárová • výtvarné práce „Remisia" a „dg SLE"
Rudolf Rypák • za kolekciu výtvarných prác
Verner Scheibenreif • za diptych „Defectus"
 
Čestné uznania
Adriana Šimanská • za olejomaľby „Muž v maske" a „Žena v maske"
Marek Škvarka • za kolekciu olejomalieb
 
C kategória – autori vo veku nad 60 rokov
5 cien bez určenia poradia 
Jaroslav Áč • za olejomaľby „Dievča v modrom", „Výtvarníčka" a „Odpočívajúca"
Milan Čech • za olejomaľby a akvarely „Zima na Halenárskej", „Františkánsky kostol v zime" a „Zima v Štiavnici"
Rudolf Holkovič • za kolekciu olejomalieb
Jozef Valovič • za kolekciu olejomalieb
Silvia Vargová • za kolekciu malieb
 
Čestné uznania
Veronika Bahnová • za kolekciu abstraktných malieb
Juraj Klepáč • za olejomaľby „Svedok minulosti", „Osamelosť" a „Salaš"
Mária Dúbravová • olejomaľby „Sen o kvetoch" a „Fantázia"
Marta Mitošinková • za olejomaľby „Archanjel Zachariel" a „Túžba – v očakávaní"
 
D kategória – autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým  výtvarným prejavom – insitná tvorba  (art brut, naivné umenie, umenie outsiderov)
Cena
Ján Lukačovič • za kolekcie drevených plastík „Vinári" a „Rodinka Jánošíkovcov"
 
TS: Trnavské osvetové stredisko

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW