Demokracia - minulosť, súčasnosť, budúcnosť – prednáška na gymnáziu v Piešťanoch

Publikované: 29.09.2023 | Naposledy aktualizované 29.09.2023

Dňa 25.09. 2023 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška na tému Demokracia, jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Prednáška bola realizovaná pod gesciou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášajúci Daniel Pavelka, bývalý študent Gymnázia Pierra de Coubertina, je študentom 3. ročníka práva. Prednáška bola primárne určená študentom maturitných ročníkov.

Prednáška sa sústredila na demokraciu ako pojem, na jej význam či hodnotu v rýchlo sa meniacej súčasnosti. Prednášajúci predstavil demokraciu z hľadiska jej historického vývoja a dobového chápania v spoločnosti, pričom do popredia záujmu sústredil jej súčasné chápanie a výzvy spojené s jej ponímaním. Zároveň sa zaoberal témou volieb a volebných systémov, ktoré k demokratickej spoločnosti neodmysliteľne patria. V krátkosti vysvetlil demokratické volebné systémy v európskych krajinách, pričom kládol dôraz na Slovenskú republiku. V neposlednom rade otvoril i tému populizmu. V diskusii sa študenti spolu s prednášajúcim zamýšľali nad otázkami, ktoré sa týkajú budúcnosti demokracie v nasledujúcich rokoch nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Cieľom prednášky bolo predstaviť základné inštitúty demokracie, ilustrovať prepojenie demokracie a občianskej spoločnosti a povzbudiť študentov v záujme o politické a spoločenské dianie.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram