Medzinárodný deň školských knižníc  

Publikované: 10.11.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

Ako uvažuje spisovateľ Jorge Luis Borges: „Z rozmanitých nástrojov človeka je nesporne najprekvapivejšie kniha. Ostatné sú predĺžením jeho tela. Mikroskop a ďalekohľad sú predĺžením zraku, telefón je predĺžením hlasu, kým pluh a meč sú predĺžením jeho ruky. Kniha je však niečo iné, je to rozšírenie ľudskej pamäti a predstavivosti.“ Aj takýmto spôsobom oslávila komunita študentov a učiteľov Medzinárodný deň školských knižníc a posledný októbrový pondelok sa niesol v znamení kníh, čítania, spisovateľského umenia či návratov do ďalekých a blízkych krajín.  Na jedno predpoludnie sa presunuli z klasických tried do „domu tabuliek a múz“.  Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry si kládla za cieľ, aby si deti vytvárali tiež vlastnú domácu knižnicu a hlavne aby knihám venovali pozornosť a stávali sa pre nich srdcovo-srdečná záležitosť. 

Putovanie čase  

  Nižšie ročníky osemročného gymnázia (prima – kvarta) vymenili tentoraz školské lavice za pisárske dielne, zošity za tabuľky, ako aj perá za rydlá, valčeky a modelovaciu hmotu. V školskej knižnici objavili inšpiratívne pramene o slnku civilizácie, ktoré sa zrodilo na Východe. Putovali v čase i priestore, objavovali starovekú kultúru a mali možnosť zažiť atmosféru dobového umelca-pisára. Vyskúšali si klinové písmo a vytvárali vlastný podpis v štýle vtedajšej Mezopotámie. Dozvedeli sa, že ľudia sa dorozumievali od čias staroveku v príbehoch, kde práve písmu vďačíme za rozvoj nového kultúrneho povedomia. Síce viacerí z nich ostali v zápale tvorby zafúľaní od hliny, ale neubralo to od nadšenia či záujmu prepájať jazyk, literatúru, zemepis, dejepis i výtvarnú výchovu.  

Škola hrou

  Starovek následne vystriedal stredovek a študenti a študentky sa ocitli pri zrode mesta Šamorín.  Zhostili sa úlohy turistického sprievodcu či nových objaviteľov a formou plagátu oživovali regionálnu povesť. Vzdelávali sa cez zážitky, obľúbené príbehy a vytvorili návrh školského erbu s hovoriacimi figúrami, ktoré odkazujú na sídlo, zameranie a čestný názov (slnečnica, kniha, hviezdy). Prostredníctvom kníh a školskej knižnice si deti vytvárali vzťah k najbližšiemu okoliu, k regiónu – k témam a udalostiam, ktoré ich istým spôsobom oslovujú a motivujú k tvorivej činnosti. Čo spoločne vytvorili, si ostatní žiaci a návštevníci môžu pozrieť na literárnej nástenke pred školskou knižnicou. 

Z reakcií detí:

Tento projekt bol super. Ožívali sme starovekú históriu, ale aj šamorínsku. Bola to zábava, určite by sme mali mať viacero takýchto aktivít! (Viliam)

 – Najviac sa mi páčilo písať klinovým písmom do modelovacej hliny. Bola to náročná aktivita na trpezlivosť, ale bola zábavná. Ešte bolo super vypočuť si prezentácie o Šamoríne – bývalej Sancta Maria (Viktória)

Páčilo sa mi, že sme poznávali staršie písma, hádali hádanky a že sme mali možnosť vytvoriť erb našej školy. Knihy sú cesta, ako uniknúť  realite

Ako skupina cestovateľov v čase sme sa vybrali do Šamorína pred 900 rokmi. Tu je ukážka z nášho denníka:

Vstup 1. Rok 1122: Práve sme vyšli zo stroja času. Nachádzame sa na opustenej časti Žitného ostrova. Je tu malá cesta, rieka a úrodná pôda. Začínajú sa tu schádzať ľudia. Vraciame sa do stroja a cestujeme ďalej.

Vstup 2. Rok 1124: Na mieste cesty bola založená dedina. Jej centrum je malý kostolík. Vydali sme sa na obhliadku, no nanešťastie sme zistili, že sa tu nenachádza žiaden Iron Golem. Ľudia sú tu však veľmi pobožní a pohostinní. Dedina sa rozrastá a prosperuje. Opäť sa posúvame dopredu v čase (Emma a kolektív)

  Zážitkové, výpravné, tvorivé, komunikačne rozvojové podujatie prostredníctvom písania i hovorenia – takto by sme mohli vystihnúť Medzinárodný deň školských knižníc na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne.  Aktivita vzbudila záujem, aby sa v nej pokračovalo aj v ďalšom ročníku. „Projekt Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Slovenskej pedagogickej knižnice je skvelý nápad, ako zapojiť deti do nových aktivít a zároveň aj získať cenné informácie a poznatky.  Všetko čo nás obklopuje, miesta, na ktorých sa zdržiavame, nájdeme ukryté v knižnici, v tajomných príbehoch, ktoré nepoznáme. Jednotlivé aktivity posúvali deti  do nového prostredia a menili ich na bádateľov, ktorí sa nestratia v čase, ani v množstve informácií,“ uzavrela Mgr. Gabriela Šechná za predmetovú komisiu slovenského jazyka a literatúry.         

Mgr.  Marek Locek

Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW