Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca

Publikované: 24.09.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Vedci sa snažia sprístupniť vedu prostredníctvom aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zábavou – ako sú výstavy, praktické experimenty, vedecké šou, hry, súťaže, kvízy,... Mnohé z týchto aktivít prebiehali v minulosti v obchodných centrách, v ktorých boli rozmiestnené stánky s vedeckými atrakciami a návštevníci si mohli experimenty vyskúšať.

Posledný septembrový piatok už tradične patrí vedcom.

V rámci podujatia Európska noc výskumníkov:

  • prezentujú svoj výskum,
  • zdôrazňujú jeho význam pre spoločnosť,
  • prispievajú k podpore výskumných projektov,
  • snažia sa vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o kariéru v oblasti vedy a výskumu.

Keďže posledné 2 roky sú vo svete poznačené pandémiou a podujatia tohto druhu nesú so sebou určité zdravotné riziko, hľadali organizátori nové cesty ako spojiť vedcov s „nevedcami“. Vymysleli veľmi zaujímavú aktivitu pre školy, vďaka ktorej sa škola môže spojiť so svojim bývalým absolventom pracujúcim v oblasti vedy a výskumu. Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola a hneď sme privítali 2 našich bývalých študentov – p. profesora Ľubomíra Valíka z Ústavu vied o potravinách a výžive a p. doktora Andreja Lúčneho z Katedry aplikovanej informatiky. Obaja našich študentov oboznámili s oblasťami svojho výskumu, školou, na ktorej pôsobia a možnosťami, ktoré poskytuje štúdium v danej oblasti. P. doktor Lúčny priniesol so sebou i robota, ktorého ovládanie si nevyskúšali iba účastníci prednášok (žiaci prváckych tried), ale i naši najmladší študenti (žiaci prímy až kvarty) počas prestávok medzi jednotlivými prednáškami.

A tu sú postrehy študentov:

Chcem sa za triedy IV.A a Oktávu poďakovať prof. Ing. Ľubomírovi Valíkovi za jeho prednášku o mikrobiológii, oboznámenie sa s jeho vedeckou prácou a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

Kamila Tokošová, IV. A

Prednáška o bezpečnosti potravín bola veľmi zaujímavá, našu triedu zaujalo najmä to, ako sa dajú znalosti z biológie využiť v praxi (inak ako v medicíne), resp. akým prísnym procesom musí prejsť naše jedlo. Prekvapilo nás, aké nebezpečenstvo predstavujú zle upravené produkty (napr. mortalita pri ochoreniach nimi spôsobenými).

Elise Mária Ábelová, Sexta

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW