Postup piešťanských gymnazistov do celoslovenského kola s anglickou drámou i prednesom poézie

Publikované: 04.05.2023 | Naposledy aktualizované 04.05.2023

Okresné kolo súťaže v anglickom jazyku Jazykový kvet Klasik, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou, vyhrali študenti septimy. Príbeh moslimského učiteľa Nasrettina prepracovali na dramatický text, pripravili kostýmy, kulisy, hru nacvičili, v priestoroch Arty nahrali video a postúpili do krajského kola. „Celá moja skupina angličtinárov sa usilovne pripravovala. Hoci rozdiely vo výslovnosti či dramatickom prevedení boli viditeľné, veľmi ich chválim za tímovú prácu,“ uviedla učiteľka angličtiny p. Páleníková, ktorá študentov motivovala a pripravovala.

Nasrettin sa preslávil krátkymi satirickými príbehmi, v ktorých podporuje čestnosť a pravdu na úkor klamstiev a nespravodlivosti bez ohľadu na sociálnu vrstvu, z ktorej ľudia pochádzajú, ukazuje bystrosť a múdrosť, kombinuje humor a férovosť. Témy príbehov sa stali súčasťou folklóru mnohých národov a zobrazujú akýsi druh ľudovej múdrosti, ktorá víťazí nad všetkými skúškami a neprávosťami, ktorým sú ľudia vystavení.

Krajské finále súťaže sa uskutočnilo prezenčne 27.4.2023 v hudobnom pavilóne Krajskej knižnice J. Fándlyho v Trnave. Aj napriek odporúčaniam odbornej poroty, ako sa ešte zlepšiť či vycibriť výslovnosť, študenti septimy zvíťazilipostupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 16.6.2023.

Prednes poézie v anglickom jazyku ovládla Nelly Tomčíková z II.B, ktorá tiež postupuje do celoslovenského kola.

Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.

PK ANJ

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW