S prvými jarnými dňami pokračujeme v učení sa vonku!

Publikované: 21.03.2023 | Naposledy aktualizované 21.03.2023

Počas maturitných dní žiaci mladších ročníkov Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom nezaháľali. V rámci projektu MŠ SR „Zdravie a bezpečnosť 2022"  škola nakúpila špeciálne učebné pomôcky, ktoré si žiaci mohli vyskúšať nielen v interiéri, ale aj konečne spolu s teplejším počasím v exteriéri. Počas hodín biológie pracovali so zmyslovou sadou. V skupinách museli zodpovedať na otázky z pracovného listu, ktoré sa týkali zmyslovej sústavy biológie človeka, pričom ich úlohou bolo napr. lokalizovať chuťové receptory či určovať prah citlivosti na pokožke. Počas vyučovania v exteriéri sa venovali praktickým cvičeniam z predmetu chémia a fyzika, ktoré mohli experimentálne overiť vďaka špeciálne zakúpeným pomôckam „Ecolabu". Žiaci boli rozdelení do skupín a venovali napríklad odoberaniu vzoriek z pôdy, meraniu jej PH, váženiu či filtrácii. Cieľom týchto aktivít je nielen prepájanie teoretických vedomostí z lavíc s tými praktickými, ale aj taktiež pochopenie dôležitosti efektívnej tímovej spolupráce a zdravých rovesníckych vzťahov, ktoré prinášajú množstvo zábavy do učenia. A ako vidieť z fotografií vtipných zážitkov bolo naozaj dosť:)

Učiteľky prírodovedných predmetov

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW