Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

Publikované: 05.09.2023 | Naposledy aktualizované 05.09.2023

Ďalší ročník participatívneho rozpočtu pre stredné školy je za nami. Do projektu sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2023. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel parti rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

Koncom marca 2023 žiacki koordinátori Matej Brezovský, Hana Zigová a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila 7. mája 2023. Študenti použili jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt od 8. mája do 12. mája 2023. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

12. mája 2023 bolo hlasovanie ukončené. Medzi víťazné projekty sa vašimi hlasmi prebojovali: Zelené sedenie na školskom dvoreAutomat na hygienické potreby pre ženy. Každý projekt získal 500,-€. 15. mája 2023 riaditeľ školy Mgr. Radim Urban vyhlásil výsledky, ocenil víťazov a poďakoval všetkým aktívnym študentom, ktorý sa na parti rozpočte pre stredné školy podieľali.

Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie zeleného sedenia na školskom dvore. Víťazný projekt navrhli žiačky Emily Foster, Natália Horilová a Alžbeta Štefíková z tercie. Na nápade nakoniec pracovala aktívne celá trieda pod vedením triednej učiteľky Mgr. Marty Löfflerovej. Realizácia víťazného projektu sa podarila aj vďaka štedrým sponzorom. Obrovské ďakujem patrí rodine Mašánovej za kúpenie zeleného koberca a tiež za finančnú podporu na kvetinovú výzdobu. Z financií, ktoré boli pridelené TTSK na navrhnuté projekty, sme kúpili slnečníky. Nech sa páči, využite príjemné prostredie na školskom dvore nielen počas prestávok a voľných hodín, ale aj na vyučovanie. Príďte si posedieť na školský dvor a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW