Centrálny krízový fond je účinný nástroj na predchádzanie a sanáciu dôsledkov mimoriadnych udalostí

Publikované: 19.04.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CKF) sa v tomto roku zapojilo až 76 obcí a miest. V rokoch 2013 a 2014 ich bolo len okolo desiatky. Od nástupu nového vedenia župy sa unikátny fond stáva pre starostov a primátorov čoraz relevantnejším, a to aj vďaka umožneniu čerpania zdrojov na preventívne opatrenia.

„V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe prírodných pohrôm a pandémií. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte, či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Trnavského kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je mimoriadne dôležitá. Preto je dobré, že starostovia a primátori v čoraz väčšej miere využívajú Centrálny krízový fond. Z jednotiek zapojených obcí ešte pred pár rokmi sme sa dostali až na súčasných 76 členov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Obce a mestá uhrádzajú členský príspevok vo výške 0,50 eur na jedného obyvateľa do konca marca príslušného roka. V roku 2021 sa zapojili sumou takmer 63 tisíc eur. Príspevok župy predstavuje 0,66 eur na každého obyvateľa členských obcí. To znamená, že kraj do fondu prispeje sumou takmer 83 tisíc eur.

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Pre členské obce a mestá predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci plánovaných výziev bude možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.

V minulom roku bolo sumou 81 tisíc eur z fondu podporených 22 projektov zameraných na zadržiavanie vody v krajine, ktoré pôsobia aj ako ochrana proti povodniam, či plnenie dôležitých úloh pri ochrane ľudí a majetku dobrovoľnými hasičmi. Ďalších 88,5 tisíc eur bolo určených pre 24 miestnych samospráv na refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW