Cezhraničná spolupráca Trnavského a Juhomoravského kraja dostala nový rozmer. Začína fungovať Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava

Trnavský samosprávny kraj hostil v utorok 28. marca 2023 prvé valné zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. Európske zoskupenie bolo založené v roku 2022, a to pri príležitosti 15. výročia spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom.

„S Juhomoravským krajom máme za sebou 15 rokov vzájomnej spolupráce, ktorej sme dali aj inštitucionálnu podobu. Dnešné zasadnutie formálne zavŕšilo prípravy a proces založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. S kolegami z Moravy sme prebrali základné pravidlá fungovania, financovania a zvolili sme riadiace a kontrolné orgány zoskupenia. Zhodli sme sa, že budeme kooperovať v oblastiach inovácií, digitalizácie, združených investícií, ale napríklad aj odborného vzdelávania. Teším sa na spoločné projekty, ktoré v rámci toho zoskupenia budeme realizovať, a zároveň verím, že EZÚS Veľká Morava do budúcna rozšírime aj o ďalších členov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Počas rokovania bol za predsedu zoskupenia zvolený trnavský župan Jozef Viskupič, za podpredsedu hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich, a zvolení boli aj členovia dozornej rady. Na zhromaždení  jeho členovia hlasovali aj o pláne činností na rok 2023, medzi ktoré patrí príprava územnej stratégie EZÚS Veľká Morava, spolupráca na projektoch, ale aj príprava a realizácia školení či workshopov. Zástupcovia oboch krajov zobrali na vedomie aj správu o činnosti za minulý rok.

Hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich uviedol, že „založenie Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava je ďalším z impulzov pre rozšírenie našej dobrej a užitočnej spolupráce. Či už ide o rozvoj cestovného ruchu a turizmu, ochrany historického dedičstva, životného prostredia či výmeny skúseností zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb alebo stredných škôl. Naším spoločným cieľom je najmä to, aby výsledky práce pocítili obyvatelia Trnavského aj Juhomoravského kraja.“

Spolupráca medzi oboma krajmi je úspešná už viac ako 15 rokov. Koncom roka 2019 trnavská župa dokončila výstavbu Lávky Veľkej Moravy, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach. Projekt pre peších a cyklistov bol zrealizovaný so spolufinancovaním z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Rozvoj cezhraničného turizmu z tohto programu bude v najbližšom období podporený aj výstavbou troch úsekov Moravskej cyklomagistrály. Pôjde o 6,1 kilometra dlhý úsek medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom, ako aj o dva úseky medzi Brodským a Moravským Sv. Jánom v celkovej dĺžke 10,9 kilometra.

V ďalšom období župa plánuje využiť európske zdroje na financovanie výstavby úseku medzi Adamovskými jazerami a Lávkou Veľkej Moravy alebo na rekonštrukciu cestného mosta medzi Brodským a Lanžhotom.

Trnavská župa aktuálne pripravuje webovú stránku s informáciami k EZÚS Veľká Morava.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava bolo založené v roku 2022. Založenie zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície. V zmysle dohody štatutárov jednotlivých krajov sa zakladajúcimi členmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava stali Trnavský samosprávny kraj a Jihomoravský kraj. Cieľom Zoskupenia je rozvoj hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti členov v rámci cezhraničnej spolupráce na území jeho členov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW