Cykloaktivity v Trnavskom samosprávnom kraji

Publikované: 12.04.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

V súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike je základnou víziou „cykloaktivít" Trnavského samosprávneho kraja:

1.       uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy,

2.       integrácia s ostatnými druhmi dopravy vrátane zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky,

3.       posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu.

 

Zrealizované aktivity a pripravované zámery v oblasti Cyklotrás

 

1.        Vypracovanie „Štúdie uskutočniteľnosti – Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy"

Štúdia rieši trasu z Trnavy cez Biely Kostol, Zvončín, Suchú nad Parnou, Košolnú, Dolné Orešany, z Dolných Orešian smerom na Horné Orešany do Smoleníc a ďalej do Trstína v Trnavskom kraji, z Dolných Orešian bude ďalej pokračovať smerom na Doľany do Častej, Modry, Pezinka a Svätého Jura v Bratislavskom kraji. V Trnavskom kraji je víziovo riešené prepojenie obcí Suchá nad Parnou – Šelpice – Bohdanovce nad Trnavou , prepojenie obcí Dolné Orešany – Boleráz a tiež možnosť napojenia z Bieleho Kostola do Ružindola. Intenzívne sa pracuje na prípravných prácach pre vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie.

 

2.       Vypracovanie „Štúdie uskutočniteľnosti Cyklotrasy Trnava – Zavar – Šúrovce – Sereď." Štúdia rieši trasu z Trnavy do Serede vrátane napojenia na Vážsku cyklomagistrálu. Štúdia ďalej poukazuje na stav aktuálnej pripravenosti na predmetnom úseku.

 

3.       Obnovenie cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v hodnote 23 458,08€. Na predmetný projekt bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 19 498,82€. Trnavský samosprávny kraj poskytol prostriedky vo výške 3 959,26 €. 

Výstupové indikátory projektu sú nasledovné:

- Počet opravených cykloturistických prvkov: 321 ks

- Počet km s opravenými cykloturistickými prvkami: 117,1

- Počet významných prírodných a kultúrnych turistických atraktivít, ku ktorým sa zlepšil prístup: 29

       - Obnova maľovaného značenia v dĺžke: 117,1km.

 

4.       Rokovania a prípravné aktivity k cezhraničným projektovým zámerom: „Malý a Mošonský Dunaj v rámci OP Interreg V-A, SK-HU, „Cyrilometodska kultúrna cesta" v rámci OP Interreg V-A, SK – CZ. Predmetom projektu je vedenie pútnickej trasy po existujúcich cyklotrasách vrátane propagácie turistických atraktivít na danej trase a budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a mapových podkladov. Pokračovali rokovania k projektovému zámeru SACRA VELO, ktorý plánuje realizovať TTSK spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom, župou Gyor-Moson-Sopron a župou Komárom - Esztergom v rámci OP Interreg V-A, SK-HU.

 

5.       Príprava investičného zámeru budovania Cyklocesty spájajúcej sídla Piešťany – Krakovany – Trebatice – Vrbové v telese nefunkčnej železnice.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW