Deň Zeme – Skalica

Publikované: 24.04.2017 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

24.4.2017 – Obyvatelia mesta Skalica sa pripojili k celosvetovým oslavám sviatku Zeme, ktorý si pripomínajú milióny ľudí po celom svete. Slávnostné podujatie sa konalo v areáli Základnej školy Strážnická v Skalici a záštitu nad ním prevzal predseda TTSK Tibor Mikuš. Primátor mesta Skalica Ľudovít Barát, riaditeľka Odboru kultúry TTSK Ľubica Malá a riaditeľka Základnej školy Strážnická v Skalici Eva Hanzalíková vo svojich prejavoch zdôraznili dôležitosť úlohy každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia, pretože každý zasadený strom, vyčistený potok či trávnik, seminár či stretnutie realizované na podporu environmentálnej výchovy je kamienkom v monumentálnej medzinárodnej mozaike. Ako pekný príklad takýchto aktivít slúžia aj projekty realizované hostiteľskou základnou školou v podobe budovania oddychového átria, na ktorom sa podieľajú žiaci školy v rámci vyučovania a hravým spôsobom si tak osvojujú ekologické zmýšľanie.

Po úvodnej časti kultúrneho programu sa prítomní hostia presunuli spolu s deťmi na školský dvor, kde spoločne na znak úcty a pamiatku Dňa Zeme slávnostne zasadili tri stromčeky – tri lipy, symboly slovanstva a dlhovekosti, ktoré budú v nasledujúcich rokoch skrášľovať areál základnej školy. Oslavu Dňa Zeme obohatil kultúrny program, v ktorom zazneli ukážky poézie a prózy, melódia heligónky či piesne a tance v podaní účinkujúcich detí. Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Základná škola Strážnická v Skalici a Mesto Skalica.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram