Dotačná schéma má tri programy dotované sumou 570 000,- €

Publikované: 19.02.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK
č. 7/2006 v znení  Dodatku č. 1 predkladá Návrh výziev Trnavského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o dotáciu v rámci  jednotlivých programov:
     

 
V rámci týchto výziev si môžu uplatniť žiadosť o dotáciu právnické a fyzické osoby - podnikatelia s trvalým pobytom
alebo sídlom na území TTSK.
 
Z prostriedkov rozpočtu TTSK je vyčlenených na každý z programov 190 000,- €, dovedna 570 000 €.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW