Ekologický čin roka 2013

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Trnavský samosprávny kraj chce aj v tomto roku nadviazať na predchádzajúce ročníky súťaže Ekologický čin roka,  a preto pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia  vyhlasuje  pod záštitou  svojho predsedu Ing. Tibora Mikuša, PhD.  ku dňu  05.06.2013  tretí ročník  súťaže „Ekologický čin roka 2013". Trnavský samosprávny kraj deklaruje svoj  záujem o zachovanie kvalitného životného prostredia vo svojom regióne  podporou aktivít  na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity. Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch  sa súťaže môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia.
Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napr. dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene,  záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod. Vyhodnotenie prihlásených aktivít urobí odborná komisia TTSK. Najlepšie projekty budú morálne a finančne odmenené. Spôsob ocenenia navrhne odborná komisia predsedovi TTSK.
Pravidlá súťaže:
Termín ukončenia realizácie súťažného návrhu: do konca roka 2013
Termín, miesto a spôsob predloženia súťažných návrhov: do 28.02.2014 do 15:00 hod. na adrese Úradu TTSK v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2013".
Účastník predloží správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie. Správa musí obsahovať kvalitnú fotodokumentáciu pred a po aktivite s jej opisom v zmysle nižšie uvedených kritérií.

Kritériá pre hodnotenie:
1. Význam aktivity pre životné prostredie, jej výchovný a osvetový efekt
2. Počet zapojených účastníkov projektu.
3. Zabezpečenie udržateľnosti realizovanej činnosti.
Foto: www.visitslovakia.com

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW