Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Publikované: 23.11.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

23. 11. 2016 - Trnavský samosprávny kraj, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť.

Konferencie sa zúčastnili mnohí hostia, okrem iných aj Oleg Vašečka, radca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Hilda Horská z veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR, Peter Čižnár, generálny riaditeľ JAVYS Trnava, Peter Paška, primátor mesta Galanta a ďalší.

            Počas konferencie odznelo desať príspevkov odborníkov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Poľskej republiky.

V rámci podujatia sa odovzdali ocenenia. Cenu TTSK Materiálovo technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave pri príležitosti 30. výročia vzniku fakulty, Pamätné medaily predsedu TTSK Ľudovítovi Kupčovi za prínos v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a Johannovi Binderovi z Rakúska za rozvoj cezhraničnej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom pri európskych projektoch.

Na záver konferencie prijali účastníci spoločné vyhlásenie.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend