Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Publikované: 23.11.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

23. 11. 2016 - Trnavský samosprávny kraj, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť.

Konferencie sa zúčastnili mnohí hostia, okrem iných aj Oleg Vašečka, radca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, Hilda Horská z veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR, Peter Čižnár, generálny riaditeľ JAVYS Trnava, Peter Paška, primátor mesta Galanta a ďalší.

            Počas konferencie odznelo desať príspevkov odborníkov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Poľskej republiky.

V rámci podujatia sa odovzdali ocenenia. Cenu TTSK Materiálovo technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave pri príležitosti 30. výročia vzniku fakulty, Pamätné medaily predsedu TTSK Ľudovítovi Kupčovi za prínos v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a Johannovi Binderovi z Rakúska za rozvoj cezhraničnej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom pri európskych projektoch.

Na záver konferencie prijali účastníci spoločné vyhlásenie.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW