Hlohovčania vstúpili do jubilejného roka

Publikované: 09.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
09.12.2013

V úvode roka 2013 mesto Hlohovec symbolicky odštartovalo jubilejný rok s prívlastkom 900.
Matematika teda vedie k roku 1113 a história odhaľuje dokument – Zoborskú listinu, ktorá sa stala prvým priamym svedectvom o existencii hradu Hlohovec, ako aj o viacerých okolitých dedinách. Pod názvom Zoborská listina sa teda skrýva nielen jedna z najstarších pamiatok stredovekého písomníctva na Slovensku, ale pre mesto Hlohovec aj významná prvá písomná zmienka vôbec.
Na oslavu tohto výročia sa 07.01. 2013 uskutočnilo slávnostné podujatie s programom zameraným na otvorenie roka 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci, ale i pripomienka 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.
Po slávnostnej fanfáre trubačov na veži rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala sa rozsvietila symbolická „900 - stovka" a tým sa odštartoval rok osláv viažucich sa k okrúhlemu jubileu mesta Hlohovec.
Pozvanie na toto podujatie prijala aj vzácna návšteva – vedúci Taipeiskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, veľvyslanec Taiwanu na Slovensku David Nan-Yang Lee s manželkou. Blízke vzťahy s mestom Hlohovec vyzdvihol vo svojom príhovore občanom mesta, v ktorom ocenil našu bohatú a hlbokú históriu.
Primátor mesta Peter Dvoran vo svojom príhovore oficiálne otvoril rok, v ktorom sa uskutoční viacero podujatí pri príležitosti okrúhleho deväťstého výročia.
Pretože takéto „narodeniny" mesta si zaslúžia viac, ako len krátke pripomenutie, mesto Hlohovec bude oslavovať po celý rok a hneď v širokej škále podujatí.
V úvode roka 2013 bude do života uvedená poštová známka Empírové divadlo v Hlohovci, emisný rad „Kultúrne dedičstvo Slovenska" a príležitostná pečiatka. Pre všetkých filatelistov, odborníkov i nadšencov bude táto jubilejná známka k 900. výročiu uvedená 25. januára v Hoteli Jeleň v Hlohovci.
Do života mesta a obyvateľov bude slávnostne zaradená aj kniha „Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi" od autora Mariána Kamenčíka, ktorá nepochybne obohatí poznanie o jednej z významných osobností mesta Hlohovec.
Vlastivedné múzeum v Hlohovci usporadúva podujatia a výstavy dlhoročne, a preto tento rok prispôsobilo svoj program výstav jubileu mesta a pripravilo tiež otvorenie novej archeologickej expozície múzea v budove františkánskeho kláštora.
Viaceré podujatia pripravila aj Knižnica Hlohovec a do mnohých programov sa zapoja aj deti a žiaci základných škôl, stredných škôl aj žiaci základnej umeleckej školy.
Pre milovníkov prírody bude tento rok otvorený náučný chodník Sedliská.
Vyvrcholenie osláv výročia sa uskutoční počas mesiaca september, mesiaca, ktorý je v Hlohovci neodmysliteľne spojený s tradičným Michalským jarmokom.  
Energiu mesta rozprúdi historický sprievod spojený s ukážkami regionálnej kuchyne na Námestí sv. Michala dňa 21.09. 2013.
Počas týždňa od 23. – 26. septembra sa na Námestí sv. Michala a pešej zóne odprezentujú školy, školské zariadenia a záujmové skupiny v programe „Žijeme v našom meste".     
V dňoch 27. – 29. septembra na Michalskom jarmoku bude slávnostne odhalená pamätná tabuľa k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Hlohovci na  Námestí sv. Michala.
V rámci projektu Via Hlohoviensis budú pripravené tri publikácie zamerané na objavovanie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu, tri gastronomické a tri športové podujatia a výročiu bude symbolicky venovaný i štrnásty ročník medzinárodnej výstavy tvorby detskej značky EX LIBRIS.
Občania mesta neopomenú ani 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie, a preto v tomto jubilejnom roku bude odhalená pamätná tabuľa aj vierozvestcom, ktorí nám priniesli nielen prvú písomnú podobu nášho jazyka, ale aj vzdelanosť a veľkú kultúrnu zmenu na našom území.
Komplexný program podujatí, ktoré sa tento rok v meste Hlohovec udejú, je k dispozícii na webovom sídle mesta www.hlohovec.sk.
Hlohovec srdečne pozýva na programy pripravené k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Hlohovci, ako aj na všetky sprievodné akcie, ktoré sa v kalendárnom roku 2013 uskutočnia v meste ruží.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW