J. Viskupič: Župa za jednu z priorít v novom eurofondovom období označila vybudovanie vodovodov a kanalizácií na Záhorí

Trnavský župan Jozef Viskupič sa v rámci minulotýždňového pracovného výjazdu na Záhorí zaujímal o post-covidové výzvy v okresoch Senica a Skalica. Jednou z hlavných tém stretnutia so starostkami a starostami bola opäť výstavba vodovodov a kanalizácií, a to v 11 obciach Združenia obcí Viesky. Žije v nich viac ako 6.300 obyvateľov, z ktorých vyše 2.800 nemá prístup k pitnej vode. Tento problém sa týka všetkých okresov Trnavského kraja, pričom zdroje financovania na jeho odstránenie môžu pochádzať aj z eurofondov v novom programovom období rokov 2021 až 2027.

„Je nepredstaviteľné, že v 21. storočí ešte nie sú niektoré obce napojené na verejné vodovodné a kanalizačné siete. Riziko nedostatku a znečisťovania vodných zdrojov sa pritom zvyšuje. Preto je zlepšenie prístupu obyvateľov k pitnej vode a kanalizácii jednou z priorít Trnavského kraja v novom období čerpania eurofondov. Ambíciou výstavby sietí v celkovej hodnote 35,8 milióna eur je zlepšiť kvalitu života na Záhorí, a tiež ochrániť povrchové a podzemné vody. Ide o jeden z kľúčových projektov, ktorý sme koncom marca prezentovali aj zástupcom Európskej komisie a ministerstva regionálneho rozvoja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Obce v združení sa snažia o vybudovanie sietí, najmä splaškovej kanalizácie a čističiek odpadových vôd už od roku 2004. Kanalizácia má byť vybudovaná aj v Prietržke, Radošovciach, Trnovci a Vrádišti. Realizácia obidvoch sietí je naplánovaná do roku 2024. Projekt počíta aj s napojením obcí Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Oreské a Popudinské Močidľany na hlavnú vodovodnú vetvu Holíč - Senica a následné vybudovanie rozvodov v týchto obciach. Je vyhotovená projektová dokumentácia a projekt má platné stavebné povolenie. V súčasnosti sa v spolupráci obcí a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už realizuje napojenie Popudinských Močidlian a Duboviec na verejnú vodovodnú sieť.

Projekt výstavby vodovodu a kanalizácie na Záhorí sa nachádza medzi 2.700 zámermi v celkovej hodnote 3,9 miliardy eur, ktoré trnavská župa zozbierala spolu s obcami, mestami a sociálno-ekonomickými partnermi. Ide o projekty, ktoré by mohli byť spolufinancované z európskych zdrojov a odzrkadľujú reálnu potrebu modernizácie kraja. Aktuálne prebieha ich triedenie v siedmich tematických pracovných skupinách, ktoré fungujú v pri Rade partnerstva Trnavského samosprávneho kraja. O výbere projektov spolufinancovaných z eurofondov bude rozhodovať rada partnerstva.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW