Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

Publikované: 03.10.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
3. 10. 2018 - Vo štvrtok 4. októbra 2018 sa v rámci Župného dňa Trnavského samosprávneho kraja na železničnej stanici a v areáli Strednej priemyselnej školy dopravnej (od 9.00 h do 17.00 h) v Trnave uskutoční podujatie pre širokú verejnosť Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory s dopravným zameraním, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Trnavskom kraji.
Kraj má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách v oblasti dopravy a následne k výberu povolania v tejto oblasti, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovanie ich vzťahu k budúcej profesii aj prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.
Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, ovládanie parkovacieho pilota osobného vozidla, smart ovládanie vozidla, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí budú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (skupiny odborov 37), ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v trnavskom kraji.
Vstup na podujatie je bezplatný.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW