Klienti DSS budú bývať samostatne

Publikované: 25.01.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
25.01.2016

Prioritou rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 až 2020 na Slovensku je prechod na modernejšie poskytovanie týchto služieb na komunitnom princípe alebo v prostredí podobnom rodine. Už od roku 2012 sa do tohto procesu transformácie zapojil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči.

Celkovo v piatich lokalitách sa postupne vybudujú bytové jednotky v rodinných domoch pre klientov za takmer 2,5 milióna eur. TTSK doteraz na prípravu projektu použila 211 360 eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu, štúdie, expertízy či nákup pozemkov. Po získaní finančných prostriedkov z eurofondov by sa mal projekt zrealizovať do roku 2019.

Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 21 zariadení sociálnych služieb s kapacitou 1 776 miest, ktorá je permanentne naplnená. Projekt deinštitucionalizácie v Okoči je pilotný a v súčasnosti sa pripravujú ďalšie dva obdobné projekty na postupné zvyšovanie samostatnosti klientov zariadení v Pastuchove a v Bojkovej a ich začlenenie do spoločnosti.

V rámci skvalitňovania sociálnych služieb Úrad TTSK pravidelne zvyšuje odbornosť i spôsobilosť zamestnancov týchto zariadení a v rámci možností rozpočtu aj prispieva na tvorivú činnosť či uspokojenie duchovných potrieb klientov. Že to nie je zbytočne vynaložené úsilie dokazuje množstvo podujatí, ktoré jednotlivé zariadenia v uplynulom roku zorganizovali. Zo športových akcií možno spomenúť medzinárodný futbalový turnaj mentálne postihnutých, ktorý organizuje DSS Okoč či medzinárodné rybárske preteky mentálne postihnutých Zlatá rybka v areáli DSS Šoporňa – Štrkovec. Svoje miesto v kalendári podujatí majú už niekoľko rokov aj Country hody, ktoré organizuje DSS Zavar i Košútsky hudobný kľúč -  medzinárodný hudobný festival seniorov pod gesciou DSS Košúty.

gak

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW