Konferencia "Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť"

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) so sídlom v Trnave sa dnes konal 2. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola spojená s odborným workshopom projektu RECOM SK – AT. Cieľom podujatia bolo oboznámenie verejnosti s obnoviteľnými a nízko uhlíkovými zdrojmi energií, s rozvojovými projektmi jadrovej energetiky v trnavskom regióne, ako aj s problematikou šetrenia s energiami a energetického využívania odpadov.
Účastníkov konferencie Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť pozdravil prostredníctvom videoprojekcie aj Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie: „Energetická politika je v Európskej komisii komplexne posudzovaná a dnes sa už hádam nenájde nikto, kto by chcel tvrdiť, že otázka energetickej bezpečnosti je iba problémom ekonomickým alebo technologickým. Je to oblasť s vysokým potenciálom uplatnenia inovatívnych myšlienok. Verím preto, že aj dnešná vedecká konferencia bude významným príspevkom v tomto smere, a že jej výsledkom budú odporúčania, ktoré v budúcnosti pomôžu pri definovaní priorít nielen energetickej a hospodárskej, ale aj zahraničnej politiky, či už v rámci EÚ a jej regiónov, ale aj na Slovensku."
„Je mimoriadne dôležitou otázkou mať k dispozícii zdroje, ktoré sú konkurencieschopné, ktoré nezaťažujú životné prostredie, a ktoré dokážu dodávať energie stabilne. Mám na mysli elektrickú energiu, tepelnú energiu a samozrejme pohonné hmoty pre sektor dopravy. V minulosti sa tieto otázky riešili centrálne, na úrovni štátov. Dnes je táto téma diskutovaná aj na úrovni regiónov. Regióny sú naozaj zdrojom možného pokroku, sú to tie nástroje, ktoré iniciujú nové schémy, ktoré prinášajú celospoločenský prospech a prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti,
" povedal vo svojom príhovore Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Nasledujúcim rečníkom bol Johann Binder, riaditeľ Technologickej ofenzívy Burgenland (TOB), ktorý hovoril o potenciáli fotovoltaických zariadení na strechách, ako o zdrojoch budúcnosti. Ďalšími prednášajúcimi boli Maroš Soldán z MTF STU, ktorý vystúpil s prednáškou o využití biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie a prorektor Trnavskej univerzity v Trnave  Milan Katuninec s príspevkom Európa ako kontinent regiónov. O aktivitách TTSK v oblasti energetiky porozprával Jozef Maudrý, riaditeľ Energetického klastra - západné Slovensko.
Po prestávke sa pokračovalo prezentáciou projektu RECOM SK – AT a ďalšími odbornými prednáškami. Svoje príspevky okrem iných predniesli aj Peter Obricht z Krajského úradu vlády Dolného Rakúska a zástupcovia z Univerzity Istvána Széchenyiho v Győry.
Záštitu nad touto konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Ľubica Pélyová

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW