Konkurencieschopnejší absolventi duálneho vzdelávania

Publikované: 11.09.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Tento rok sa do duálneho vzdelávania mohli zapojiť aj obchodné akadémie. Aj naša škola – Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi - majúc na zreteli záujmy študentov, sa ako priekopník zapojila do duálneho vzdelávania. Tento typ vzdelávania umožňuje, aby sa študenti pripravovali na svoju budúcu profesiu v reálnych podmienkach. Nezanedbateľným je aj fakt, že študenti dostanú aj štátny príspevok, bezplatná bude pre nich autobusová doprava
na pracovisko aj do školy. Okrem praktického vzdelávania získajú skúsenosti aj s tímovou prácou.
S duálnym vzdelávaním sa začne na našej škole tento rok v septembri. Zapojiť sa doň môžu študenti prvého ročníka s vyučovacím jazykom slovenským. Praktického vyučovania sa môže zúčastniť 5 študentov, ostatní si tieto poznatky môžu osvojiť v odborných učebniach školy.
Je pre nás cťou, že od tohto roku sa našimi partnermi stali: Reylon, K & K Benefit a Inter Harmony spol. s.r.o. Študenti spomínanej triedy si podali prihlášky do uvedených podnikov. Následne sa zúčastnili pohovorov so zástupcami uvedených podnikov. Napokon vybrali tých študentov, ktorí sa 4 roky budú zúčastňovať v danom podniku praktického vzdelávania.
Pevne veríme v to, že sme sa rozhodli správne, keďže sa do vzdelávania študentov aktívne zapoja podniky, v ktorých si v škole získané teoretické vedomosti môžu overiť v praxi. Veľkou výhodou týchto študentov bude, to, že na trh práce vstúpia už s odbornou praxou.

Ing. Rozália Nagy – koordinátorka duálneho vzdelávania

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW