Kraj bude spolupracovať s fakultnou nemocnicou v oblasti paliatívnej medicíny, pilotným projektom bude mobilný hospic

Trnavský samosprávny kraj, župná spoločnosť Zdravá župa a Fakultná nemocnica Trnava uzatvorili v utorok 12. júla 2022 memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je rozvíjať poskytovanie dlhodobej, paliatívnej a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti prednostne v domácom prostredí.

„Teším sa, že rozbiehame spoluprácu v oblasti poskytovania paliatívnej medicíny, ktorá je veľmi potrebná a zaslúži si našu pozornosť. Prostredníctvom nášho nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, realizujeme projekt zdravotníckeho centra na Študentskej v Trnave. Jeho súčasťou bude aj mobilný hospic, o služby ktorého je vysoký záujem. Máme ambíciu vytvoriť sieť mobilných hospicov, aby sme pokryli celé územie kraja, nakoľko aktuálne evidujeme, že fungujú len v Skalici a vo Vrbovom. Využiť na to chceme aj prostriedky z plánu obnovy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Zámerom memoranda je vzájomná spolupráca partnerov pri realizácii budúcich spoločných projektov v Trnavskom kraji, s cieľom zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľov. Okrem toho sa predpokladá aj aplikácia poznatkov z výskumu a vývoja pri zavádzaní diagnostických a liečebných postupov či zavádzanie inovatívnych opatrení a SMART riešení.

„Klinika vnútorného lekárstva našej nemocnice v súčasnosti poskytuje pacientom paliatívnu zdravotnú starostlivosť v nemocničnom prostredí. Vítame zámer župy na postupný presun tohto typu zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia pacientov, ktoré im je prirodzené,“ skonštatoval riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Vladislav Šrojta a Ján Rajec primár a prednosta Kliniky vnútorného lekárstva FN Trnava dodal, „že práve paliatívna starostlivosť v domácom prostredí je to, čo pacient ocení najviac, nakoľko v posledných fázach svojho života môže byť so svojimi blízkymi  a dokáže dostať aj odbornú a potrebnú starostlivosť.“

Všetky zúčastnené strany deklarovali záujem spolupracovať aj v oblasti rozširovania siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), posilňovania povedomia a informovanosti verejnosti o možnostiach využívania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

„Našou ambíciou je, aby sa starostlivosť o doliečovaných, chronicky ťažko chorých a zomierajúcich pacientov stala dostupnejšou. Preto v novom modernom zdravotníckom zariadení budeme popri mobilnom hospici ponúkať aj služby zdravotníckeho stacionára, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti či všeobecných a špecializovaných ambulancií,“ uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Trnavská župa v roku 2022 pokračuje v dotačnej podpore všeobecných lekárov pre deti a dorast, respektíve dospelých. Ambíciou kraja je vytvárať pre nich atraktívne podmienky a tým stabilizovať ich počet vo všetkých okresoch kraja. Dotácie majú formu príspevku k platu mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo, ako aj formu príspevku pre ich školiace pracovisko. Príspevok môžu lekári získať aj na založenie alebo dovybavenie ambulancií v menej atraktívnych regiónoch. Župa okrem toho ponúka aj možnosť preplatenia časti výdavkov spojených s bývaním až do výšky 150 eur mesačne.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW