Kraj prijíma preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

Publikované: 09.03.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Preventívne opatrenia Letisko Piešťany

4057_letisko-pn-korona

Od piatka 13. marca do 27. marca sú zastavené všetky lety zo zahraničia na územie SR s výnimkou letov podľa vydanej správy NOTAM C0512/20 NOTAMN
Q) LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A) LZBB B)2003130600 C)2003270600

V súlade s plnením UZNESENIA vlády SLOVENSKEJ REPUBLIKY týkajúceho sa vyhlásenia mimoriadnej situácie s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu sars-cov-2:

CIVILNÉ LETY S MIESTOM VZLETU NA ÚZEMÍ INÉHO ŠTÁTU A S MIESTOM PRISTÁTIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SÚ ZAKÁZANÉ.

To neplatí pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva:
- pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu,
- lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života,
- lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov,
- lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,
- lety na humanitárne účely,
- lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom,
- technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach TU

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.
  • Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2.
  • Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
  • V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020
  • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
  • Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
     

Ústredný krízový štáb prijal v súvislosti s koronavírusom preventívne opatrenia TU
Autobusy prímestskej dopravy budú jazdiť v prázdninovom režime TU
Usmernenia k ochoreniu Covid-19 (Corona vírus) TU
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Usmernenia
Opatrenia miest a obcí v TTSK na zamedzenie šírenia koronavírusu nájdete TU

CALL CENTRÁ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici - 0907 169 312
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede - 0910 459 200
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante - 0907 996 734

4054_korona-piktorgram

Od zajtrajšieho dňa, utorka 10. marca, až do piatka 13. marca 2020, budú zavreté všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V piatok bude situácia prehodnotená a župa rozhodne o ďalšom postupe. Kraj tiež pristupuje k úplnej dezinfekcii školských zariadení.

V Úrade Trnavského samosprávneho kraja začína platiť zákaz návštev. To znamená, že všetka agenda je od dnešného dňa riešená s verejnosťou telefonickým a e-mailovým kontaktom. Prosíme ľudí, aby do úradu TTSK prichádzali len v nevyhnutnom prípade, pričom ich agenda bude vybavená len v podateľni úradu. Župa tiež obmedzuje, respektíve ruší pracovné cesty zamestnancov. Tieto opatrenia platia do piatku tohto týždňa, kedy bude situácia prehodnotená na základe aktuálneho vývoja.

Divadlo Jána Palárika v Trnave ruší do piatka tohto týždňa všetky predstavenia a župa vydáva zákaz organizovania všetkých verejných akcií. Kultúrne inštitúcie ostávajú otvorené len pre individuálne návštevy. 

Po dohode s autodopravcami TTSK tiež pristupuje k dezinfekcii autobusov prímestskej dopravy, a to na dennej báze do konca mesiaca marec. 

Trnavská župa  považuje za nevyhnutné, aby Centrálny krízový štáb začal priamo informovať župy o ďalšom postupe, aby sa predišlo situáciám, keď sa informácie kompetentným úradom dostavajú len sprostredkovane a neskoro.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW