Kraj výrazne napreduje vo vysporiadavaní pozemkov

Trnavský samosprávny kraj sa v ostatných piatich rokoch sústredil aj na nadobúdanie nehnuteľného majetku pod cestami II. a III. triedy a areálmi jeho organizácií. Získanie pozemkov a stavieb umožní kraju realizovať investičné rozvojové zámery spolufinancované z európskych zdrojov. Informáciu o problematike majetkovoprávneho vysporiadania zobrali krajskí poslanci na vedomie na svojom zasadnutí v stredu 22. júna 2022.

„Po vzniku samosprávnych krajov sme od štátu zdedili veľké množstvo nevysporiadaných pozemkov pod cestami a areálmi župných organizácií. Tento neporiadok sme doslova upratali a k odstraňovaniu tohto dlhu sme pristúpili veľmi aktívne a systematicky. Vďaka tomu kraj nadobudol pozemky pod cestami vo všetkých siedmich okresoch vo výmere 145 hektárov. Pre predstavu, to zodpovedá 151-kilometra dlhej a 9 a pol metra širokej ceste II. triedy od Holíča až po Medveďov alebo 400 futbalovým ihriskám,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý ocenil precíznu prácu Oddelenia nakladania s majetkom Úradu TTSK, ktorá je zvonku menej viditeľná.

Delimitácia od Slovenského pozemkového fondu (SPF) pokrývala všetkých sedem okresov Trnavského kraja a 96 katastrálnych území. Kraj získal 230 parciel v účtovnej hodnote 350-tisíc eur. Ak by bola cena stanovená znaleckým posudkom, tak je cena niekoľkonásobne vyššia. Formou zámeny kraj navyše usporiadal pozemky v obciach Janíky, Jaslovské Bohunice a Šajdíkove Humence. Za posledné štyri roky sa kraju podarilo zvýšiť mieru vysporiadania pozemkov pod cestami o 9 %, pričom v prechádzajúcich 12 rokoch to bolo len o 5 %.

Ako pokračoval župan Viskupič, „delimitáciou, kúpou alebo zámenou župa získala ďalších viac ako 100-tisíc metrov štvorcových pozemkov v areáloch ôsmich župných organizácií. Minimalizujeme tak náklady na nájom a budeme môcť investovať do svojho majetku. To je aj základným predpokladom na uchádzanie sa o externé zdroje financovania, napríklad z európskych zdrojov.“

Vedúca Oddelenia nakladania s majetkom Úradu TTSK Silvia Horňáková priblížila zaujímavý príbeh bývalého školského hospodárstva na Zavarskej v Trnave. „Odhalili sme, že župe nepatria pozemky v jeho areáli a na listoch vlastníctva nie sú zapísané jej budovy. Po roku a pol náročnej práce sa nám podarilo urobiť poriadok,“ skonštatovala.

V rámci júnového zasadnutia krajské zastupiteľstvo schválilo aj zverenie pozemku, ktorý bol delimitovaný, do správy Strednej priemyselnej školy v Trnave. Župa tak zavŕšila proces získania pozemkov v areáli školy, ktorého súčasťou bola zámena s mestom. Vznikol tak priestor na modernizáciu športoviska. Podobne župa postupovala v spolupráci s mestami Dunajská Streda, Hlohovec alebo Sereď.

Prístup kraja k evidencii a využívaniu majetku označil v roku 2021 Najvyšší kontrolný úrad ako príklad dobrej praxe. Vyzdvihol najmä iniciatívu župy na optimalizáciu využívania prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Vďaka vytvoreniu databázy je „vedenie TTSK schopné robiť kvalifikované rozhodnutia v aktuálnom čase o ďalšom nakladaní s majetkom.“

Župa navyše v spolupráci s Nadáciou Cvernovka vydala publikáciu Nepredať! Zveľadiť!, ktorá je manuálom pre samosprávy a občianskych aktivistov pri konverzii nevyužívaného nehnuteľného majetku na nové verejné funkcie. Viac informácií je dostupných na https://nepredatzveladit.sk.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW